Bezpečnost potravin

Postup PPP v případě zjištění nevyhovujícího sezamového semene z důvodu nadlimitního obsahu ethylenoxidu

Vydáno: 23. 11. 2020
Autor: SZPI

Informace Státní zemědělské a potravinářské inspekce

Postup provozovatele potravinářského podniku v případě zjištění nevyhovujícího sezamového semene z důvodu nadlimitního obsahu ethylenoxidu (tedy v množství překračujícím limit 0,05 mg/kg) a v případě jeho zpracování do výrobků (směsi olejnatých semen, pekařské směsi, pekařské výrobky atd.)

 1. Provozovatel potravinářského podniku přijal nevyhovující surovinu (sezamové semeno) a měl informaci, že se jednalo o nevyhovující surovinu, kterou následně zpracoval do finálních výrobků. V tom případě musí provozovatel potravinářského podniku zajistit stažení všech výrobků, do kterých bylo nevyhovující sezamové semeno použito. Podle čl. 19 nařízení (ES) č. 396/2005 je zakázáno zpracovávat nebo mísit pro účely rozředění potraviny, které nesplňují MRL (Maximum Residue Levels = maximální reziduální limit) a tyto nesmí být uvedeny na trh.
   
 2. Provozovatel potravinářského podniku přijal sezamové semeno a neměl informaci o tom, že se jednalo o sezamové semeno, které obsahovalo ethylenoxid v množství překračujícím limit 0,05 mg/kg. Toto nevyhovující sezamové semeno následně zpracoval do dalších výrobků s variabilním podílem sezamového semene, často minoritním. Teprve následně získal informaci, že se jednalo o sezamové semeno, které obsahovalo ethylenoxid v nadlimitním množství a zároveň (v ideálním případě) má informaci o obsahu ethylenoxidu v sezamovém semeni.

 

V tomto případě, kdy nevyhovující sezam provozovatel zpracoval do dalších produktů v době, kdy nevěděl, že je sezam nevyhovující, může zpracované potraviny v tržní síti ponechat nebo uvést na trh pouze tehdy, pokud jsou tyto potraviny bezpečné.

 • Musí být schopen doložit SZPI důkaz o bezpečnosti předmětných výrobků.

 

Bezpečnost může být doložena např. na základě laboratorní analýzy a výpočtu (viz též článek 20 nařízení (ES) č. 395/2006 – MRL pro zpracované nebo složené produkty). K tomu je nutné znát detailní složení potraviny (procentické zastoupení jednotlivých složek):

 1. Obsah ethylenoxidu ve zpracovaném výrobku může provozovatel potravinářského podniku vypočítat na základě obsahu ethylenoxidu v sezamovém semeni, jehož obsah zná z laboratorního rozboru (suma látek ethylenoxid a 2-chloroethanol vyjádřených jako ethylenoxid). Druhou možností je, že zná obsah ethylenoxidu (suma látek ethylenoxid a 2-chloroethanol vyjádřených jako ethylenoxid) již ve zpracovaném výrobku z laboratorního rozboru. Dále pak provede výpočet MRL pro ethylenoxid ve zpracované potravině. Porovnáním vypočtené / známé hodnoty ethylenoxidu ve zpracované potravině a vypočteného MRL pro ethylenoxid ve zpracované potravině dojde k závěru, zda potravina je či není bezpečná.

 

U složených/zpracovaných potravin je třeba zohlednit všechny složky, které byly zpracovány do potraviny. Nařízení Komise (EU), kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 stanovuje např. MRL 0,02 mg/kg pro obilniny (resp. mouku); MRL 0,05 mg/kg pro skořápkové ovoce, olejnatá semena; a MRL 0,01 mg/kg pro koření. Naopak existují i složky, pro kteréMRL stanoven není, např. voda, sůl, sušené droždí.

(Vzorový výpočet MRL pro ethylenoxid ve zpracované potravině uveden v příloze č. 1)

 1. Obsah ethylenoxidu složených (zpracovaných potravin) potravin může provozovatel potravinářského podniku doložit laboratorními analýzami obsahu ethylenoxidu (suma látek ethylenoxid a 2-chloroethanol vyjádřených jako ethylenoxid) v jednotlivých výrobcích nebo výpočtem a dále provést následující porovnání:

 

podle charakteru potraviny je možné provést vyhodnocení výsledků ethylenoxidu ve zpracované potravině, přičemž ve většině případů by mělo platit:

 • výsledek ≤ 0,02 mg/kg (tj. včetně hodnoty) je považován za vyhovující
 • v případě výsledku analýzy > 0,02 mg/kg, zejména pokud bude výsledek v oblasti 0,02 – 0,05 mg/kg, je třeba posoudit % složení výrobku a zohlednit případně faktor zpracování
 • výsledek ≤ 0,05 mg/kg (tj. včetně hodnoty) je považován za vyhovující pro olejniny nebo směs olejnin
 • překročení limitu 0,05 mg/kg je považováno za výsledek nevyhovující

 

Především je také nutné konstatovat, že za bezpečnost potraviny je odpovědný provozovatel potravinářského podniku.

Postupy pro případ, že potravina není bezpečná, jsou stanoveny (mimo jiných) také v článku 19 Nařízení 178/2002 (Odpovědnost za potraviny: provozovatelé potravinářských podniků).

 

Př. č. 1 Vzorový výpočet MRL pro ethylenoxid ve zpracované potravině

 1. Ve zpracované potravině je několik složek, z nichž každá má MRL a je známo % jejich zastoupení v posuzované potravině:

 

     

MRL ethylenoxid

 

% zastoupení složky

koeficient pro vynásobení MRL

MRL složky (mg/kg)

MRL pro potravinu (mg/kg)

složka 1

30,0

0,3

0,05

0,04

((0,05 x 0,3) + (0,05 x 0,3) + (0,02 x 0,4))

složka 2

30,0

0,3

0,05

složka 3

40,0

0,4

0,02

celkem

100,0

     

 

V tomto případě je vypočtený MRL ethylenoxidu 0,04 mg/kg potraviny.

Následně se provede výpočet ve zpracované potravině podle skutečného obsahu ethylenoxidu v sezamovém semeni. Přepočet na základě hypotézy, že jediná složka, která vnesla ethylenoxid do výrobku, byla sezamové semeno, a ostatní složky, i když mají limit tak nebyly hypoteticky zdrojem ethylenoxidu, může být tedy uvažována 0.

 1. Ve zpracované potravině je několik složek, z nichž každá má MRL a je známo jejich % zastoupení v posuzované potravině a jedna složka, u které MRL stanoven není (např. voda)
   
     

MRL ethylenoxid

 

% zastoupení složky

koeficient pro vynásobení MRL

MRL složky (mg/kg)

MRL pro potravinu (mg/kg)

složka 1

30,0

0,3

0,05

0,04

((0,05 x 0,3) + (0,05 x 0,3) + (0,02 x 0,4))

složka 2

30,0

0,3

0,05

složka 3

30,0

0,3

0,02

složka 4

10,0

0,1

0

 

celkem

100,0

     

 

V tomto případě je vypočtený MRL ethylenoxidu 0,04 mg/kg potraviny.

Následně se provede výpočet ve zpracované potravině podle skutečného obsahu ethylenoxidu v sezamovém semeni. Přepočet na základě hypotézy, že jediná složka, která vnesla ethylenoxid do výrobku, byla sezamové semeno, a ostatní složky, i když mají limit tak nebyly hypoteticky zdrojem ethylenoxidu, může být tedy uvažována 0.

(Pozn.: Vzorové výpočty nezahrnují případ, kdy má složka stanovené MRL, ale byla již zpracována (např. sušené ovoce).

 

Zdroj: SZPI