Bezpečnost potravin

Postřiky proti komárům

Vydáno: 23. 8. 2002
Autor:

komáři; postřik; letecký; sítě; repelenty

Po záplavách hrozí přemnožení komárů především tam, kde zůstala stát voda. Ve stojaté vodě se vyvíjejí komáří larvy. Na Znojemsko a Břeclavsku se v polích kolem Novosedel a Hevlína vytvořilo velké jezero. V pondělí 19.8.02 jihomoravský povodňový štáb nechal do oblasti z práškovacího letadla rozsypat látky, které by měly přemnožení komárů zamezit. Doporučení zdravotníků zní: instalovat sítě do oken a zásobit se repelenty.
Plošný postřik proti komárům by měl dnes probíhat v částech Českých Budějovic, které postihly záplavy. Také městská část Praha 1 počítá s postřikem v parku na Kampě. Nepochybně budou následovat i další místa v ČR.

Podle HN, 2002, č. 162, s. 5 (Mik)