Bezpečnost potravin

Posouzení rizika kyseliny tenuazonové (TA)

Vydáno: 8. 8. 2012
Autor: Převzato z Agronavigator.cz

Posuzuje se riziko výskytu a toxicity TA, které hrozí z produktů z prosa a rýže napadených např. plísněmi Alternaria, Phoma sorghina a Pyricularia oryzae.

Kyselina tenuazonová (TA) – [(5S) – 3 acetyl-1,5 dihydro-4hydroxy 5-[ (1S)-1-metylpropyl]-2H-pyrol-2-one] je mykotoxinem produkovaným plísněmi (prapůvodcem je Alternaria). Jejím vlivem dochází k inhibici syntézy bílkovin v buňkách tím, že je zabraňováno uvolňování nově vytvořených bílkovin z ribozomů. K dalším toxikologicky významným vlastnostem TA patří cytotoxicita, fytotoxicita a vysloveně akutní toxicita (orální letální dávka pro myši LD50je 81 – 225 mg/kg tělesné hmotnosti).

Tento produkt může být vytvářen i plísněmi Phoma sorghina a Pyricularia oryzae např. z prosa a rýže. Ačkoli o plísních pocházejících z alternárií je známo, že produkují další mykotoxiny jako alternariol a jeho monometylester, altenue, altertoxin aj., nejsou k dispozici relevantní informace o dalších toxikologicky relevantních metabolitech. Akutní toxicita TA je považována za nejvyšší ze všech mykotoxinů produkovaných alternárií. Konzumace kontaminovaného prosa je dávána do souvislosti s krvácivostí v jihoafrickém kmenu Onyalai, a také s onemocněním trávicího traktu v čínské provincii Linxian.
Analýza TA se může provádět pomocí HPLC. Vzhledem k tomu, že TA vykazuje silnou kyselost, sklon k tvorbě komplexních sloučenin s kationty a  vyznačuje se  špatnými chromatografickými  vlastnostmi, přidávají se mobilní fáze modifikátorů jako síran zinečnatý nebo kyselina trifluoroctová.
Podle nedávno zveřejněného posudku výboru pro kontaminanty v potravinách (CONTAM) úřadu EFSA byla toxicita TA vyhodnocena podle koncepce TTC  (treshold toxicological concern = prahová toxikologická hodnota), tzn. bez požadavku na pokusy na zvířatech. Za limitní se v případě nedostatku toxikologických znalostí považuje dávka, při níž se pravděpodobně nedosáhne toxického účinku. TTC byla stanovena jako 1500 ng/kg  tělesné hmotnosti. Podle současného stavu znalostí se předpokládá denní příjem menší než 13 ng/kg.
Závěrem je, že se nepředpokládá zdravotní riziko, avšak průzkum nebyl zaměřen na kojeneckou stravu. Pokud se spočítá celkový příjem (z fenyklového čaje, ovocných a obilných příkrmů) kojenci a dětmi s nízkou hmotností, může být při dnešní konzumaci hodnota TTC vysoce překročena. Jsou nutné další výzkumy, aby bylo zřejmé, zda např. výživa na bázi prosa a bylin obsahující TA, může být pro kojence a malé děti nebezpečná.

Dtsch. Lebensm. Rdsch.,   108, 2012, č. 8, s. 346-350

Objednávka kopie článku