Bezpečnost potravin

Posílení řízení EFSA: 1. července začala pracovat nová správní rada

Vydáno: 4. 7. 2022
Autor: KM EFSA

Tisková zpráva EFSA

Nová správní rada úřadu EFSA je funkční od 1. července 2022. Tvoří ji zástupci všech členských států EU, Evropské komise a Evropského parlamentu, jakož i zástupci občanské společnosti a zájmových skupin potravinového řetězce.

„V mezinárodním kontextu, kde jsou bezpečnost potravin a potravinová bezpečnost vzájemně propojeny, je důležité, že správní rada úřadu EFSA nyní zahrnuje široký okruh zástupců, kteří pomáhají zajistit efektivní fungování potravinového řetězce,“ uvedla Claire Bury, zástupkyně ředitele pro udržitelnost potravin DG SANTE Evropské komise.

Do konce června letošního roku se správní rada skládala ze 14 členů s odbornými znalostmi týkajícími se potravinového řetězce, kteří nezastupovali žádnou vládu, organizaci ani odvětví, a ze zástupce Evropské komise.

V novém modelu řízení jsou ve správní radě úřadu EFSA zastoupeny členské státy, Evropský parlament, Evropská komise, občanská společnost a subjekty zastupující zájmy potravinového řetězce. Nový model reaguje na požadavky nařízení o transparentnosti, které vstoupilo v platnost v roce 2019 a zvýšilo úlohu členských států i zapojení všech stran zapojených do práce úřadu EFSA.
 

Role správní rady

Správní rada zajišťuje, aby úřad EFSA fungoval efektivně a účinně, plnil svůj mandát definovaný v zakládajícím nařízení a naplňoval očekávání evropských a vnitrostátních institucí, zúčastněných stran a veřejnosti.
 

Členové správní rady

Novou Správní radu tvoří 27 zástupců členských států (s náhradníky), dva zástupci Evropského parlamentu (bez náhradníků), dva zástupci Evropské komise (s náhradníky) a čtyři zástupci občanské společnosti a zájmových skupin v potravinovém řetězci (s náhradníky).

Českou republiku ve správní radě zastupují Ing. Jindřich Fialka, náměstek ministra pro řízení sekce potravinářství, Ministerstvo zemědělství, jeho náhradnicí je Ing. Jitka Götzová, ředitelka odboru bezpečnosti potravin, také z Ministerstva zemědělství.

Kromě toho se správní rady EFSA zúčastní také dva zástupci zemí EFTA/EHP – Norska a Islandu – a jeden zástupce Kontrolního úřadu EFTA (s náhradníky), avšak bez hlasovacího práva. Celkem se správní rada skládá z 38 členů.

Zdroj: EFSA