Bezpečnost potravin

Porovnání úrovně hygieny a sanitace pracovišť na výrobu polévkových polotovarů využitím bioluminiscenční metody

Vydáno: 7. 9. 2003
Autor:

Nejvýznamnějším faktorem úrovně hygieny a sanitace na pracovišti byl přístup pracovníků k provádění preventivních a sanitačních postupů.

V potravinářském provozu se zaměřením na výrobu polévkových polotovarů byla pomocí bioluminiscenční metody porovnávána úroveň hygieny a sanitace na různých pracovištích. Hodnocení bylo založeno na limitech určených při zkušebním vyšetření jednotlivých zařízení. Bylo potvrzeno, že výsledky sanitačních postupů ovlivňuje materiál povrchu (nerovnosti, druh) a podmínky provedení (způsob čištění, druh použitého prostředku). Nejvýznamnějším faktorem však byl přístup různých pracovníků k provádění preventivních a sanitačních postupů. Nebyl zjištěn vliv druhu zpracovávaného materiálu (živočišného nebo rostlinného původu).
Czech J. Food Sci., 21, 2003, č. 4, s. 129–136