Bezpečnost potravin

Porážky skotu na mobilních jatkách a na farmách

Vydáno: 24. 11. 2020
Autor: ČSCHMS

Informace ČSCHMS

Porážky skotu na mobilních jatkách na farmě – téma, o kterém jsme před časem v souvislosti se zahraničním boomem ve využívání tohoto typu usmrcení informovali (článek zde) a které i mezi českými chovateli vyvolalo velký zájem. Oslovili jsme proto Státní veterinární správu a rovněž Ministerstvo zemědělství s dotazem, jaké jsou legislativní překážky, které by případnému zájemci o provozování tohoto typu bezstresové porážky jatečného skotu bránily v rozjezdu. Až na nedostatek veterinárních inspektorů zajišťujících veterinární prohlídku nejsou v zásadě žádné.

Podle informací Státní veterinární správy podobný typ zařízení, byť o generaci starší, v České republice v minulosti již fungoval, ale provozovatel záhy činnost zařízení ukončil. Nikoli však kvůli administrativní zátěži, ale údajně kvůli technickým komplikacím, zejména se zásobováním pitnou vodou, s chlazením jatečně upravených těl a se skladováním vedlejších živočišných produktů. Předpokládáme však, že pokud tato nová, výrazně modernější zařízení úspěšně fungují v zahraničí, že není důvod, proč by neměla spolehlivě pracovat i u nás.

Nicméně hlavním sdělením je to, že případný zájemce, který by chtěl investovat přes 1 milion euro do moderního mobilního porážkového místa na bázi švédského modelu Hälsingestintan, má dveře otevřené. Stačí, když se obrátí na příslušnou Krajskou veterinární správu v místě působení a dojedná podmínky schválení a provozování mobilního porážkového místa.

 

Připomeňme, že hlavním smyslem tohoto alternativního způsobu porážek skotu je podpora ohleduplného, důstojného a bezstresového usmrcení zvířat, které povede k lepší kvalitě masa a díky odbourání nadbytečných článků v prodejním řetězci také k vyšší výkupní ceně pro chovatele. Tento způsob vychází z logiky, že pro sedláka, který každodenně pečuje o svá zvířata, aby se cítila co nejlépe, je nepřijatelné, aby závěrečnou fázi jejich života spojenou s přepravou a porážkou neměl pod kontrolou.

Porážení skotu přímo farmách

Na úrovni Evropské komise se připravuje rovněž legislativa, která by umožnila usmrcení zdravého zvířete přímo na hospodářství a následného převozu těla na schválená stacionární jatka. Evropská komise na nátlak členských států připravila v prosinci 2019 prvotní návrh úpravy nařízení (ES) č. 853/2004, který by ve výjimečných případech umožnil porážet skot v hospodářství. Jednalo by se o zdravý skot, nikoli o nutnou porážku. O konkrétním znění textu se stále jedná. V současné době obsahuje návrh zejména tyto požadavky:

1) Při porážce musí být zohledněny požadavky na ochranu zvířat proti týrání.
2) Úřední veterinární lékař musí provést prohlídku před poražením a být přítomen poražení.
3) Chovatel musí oznámit příslušnému úřadu místo, datum a čas porážky.
4) Porážecí místo musí být vybaveno zařízením pro řádné porážení, vykrvení a likvidaci krve.
5) Poražené a vykrvené jatečné tělo musí být dopraveno na jatka hygienicky.
6) Pokud není doprava uskutečněna do 2 hodin od poražení, jatečné tělo musí být zchlazeno (vyžadují-li to klimatické podmínky).
7) Jatka, kde následně dochází k úpravě a prohlídce po poražení, musí být o porážce informována s předstihem.
8) Jatečné tělo musí být z místa porážky doprovázeno dokladem.

Členské státy, včetně ČR reprezentované Státní veterinární správou, vyjadřují návrhu všeobecnou podporu. Předmětem vyjednávání je stále zejména počet zvířat, která takto mohou být poražena. Evropské komise trvá na tom, aby takto bylo možné porazit nejvýše 1 ks skotu nebo lichokopytníka, většina členských států prosazuje možnost porazit více kusů najednou. Zásadním problémem je zde rychlost poražení a zpracování těla tak, aby nedošlo k nežádoucí prodlevě před přepravou na jatky.

Stejně jako u mobilních jatek, bude i v případě poražení skotu na hospodářství a přemístění jatečného těla na klasická jatka hlavním problémem nedostatek veterinárních inspektorů, kteří by mohli být přítomni porážce a provedli prohlídku zvířete před poražením. SVS o zvýšené potřebě dalších pracovníků jedná s MZe, zatím bohužel neúspěšně. I proto jsme tento požadavek plně podpořili, protože vnímáme, že by to mohla být pro menší sedláky prodávající maso z farmy zajímavá alternativa.

Kamil Malát 

Související:

Porážky skotu na mobilních jatkách

 

Zdroj: ČSCHMS