Bezpečnost potravin

Poplatky za hodnocení zdravotních rizik v EFSA nebudou

Vydáno: 25. 2. 2013
Autor: SZÚ, Prof. MVDr. J. Ruprich, CSc.

EFSA bude i nadále pracovat pouze za veřejné prostředky.

Nejen u nás, ale v celé Evropě se v posledních letech hledají zdroje na financování veřejných institucí. Jeden z návrhů se týkal i zpoplatnění práce EFSA, která se zabývá hodnocením zdravotních rizik na úrovni EU. Podobné snahy byly zaznamenány i v jednotlivých zemích, např. v Rakousku.  Tam poplatky nebyly doporučeny a podobně to dopadlo i na základě hodnocení situace (impact assessment) na úrovni EU. Žádná z navržených tří variant zpoplatnění „zdravotního hodnocení“ se neukázala jako efektivní a tak EFSA bude i nadále pracovat pouze za veřejné prostředky.

Více se lze dočíst na webu:  http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2013/swd_2013_45_en_1_2.pdf

Zdroj:  SZÚ