Bezpečnost potravin

Pomoc v hmotné nouzi

Vydáno: 29. 1. 2007
Autor: pospisilova

1. ledna 2007nabyl účinnosti zákon č. 111/2006Sb.

Mimořádná okamžitá pomoc pro občany postižených živelní pohromou

Mimořádná okamžitá pomoc pro občany  postižených živelní pohromou Dnem 1. ledna 2007 nabyl účinnosti zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Podle tohoto zákona může být mimořádná okamžitá pomoc poskytnuta osobě, která není v hmotné nouzi a kterou postihne vážná mimořádná událost a celkové sociální a majetkové poměry této osoby jí neumožňují překonat událost vlastními silami. Takovou událostí je např. živelní pohroma (povodeň, vichřice a vyšší stupně větrné pohromy, zemětřesení apod.), požár nebo jiná destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová havárie.

Při rozhodování o výši mimořádné okamžité pomoci se přihlíží k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby; maximální výše dávky činí 15násobek částky životního minima jednotlivce. Dávku mimořádné pomoci vyřizují úřady obcí s rozšířenou působností.

Aktuální informace o problematice pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpoře a o sociálních službách, lze nalézt na Integrovaném portálu MPSV a na úřadech obcí s rozšířenou působností.

(26.1.2007)