Bezpečnost potravin

Pomeranče, banány a kurkuma proti leukémii

Vydáno: 19. 9. 2004
Autor:

Kurkuma, resp. barvivo kurkumin, pomeranče a banány ve stravě mohou zmirňovat působení některých rizikových faktorů dětské leukémie.

Potraviny rostlinného původu a koření kurkuma mohou vykazovat protektivní účinky u dětské leukémie, jejíž výskyt se v Británii v průběhu dvacátého století dramaticky zvýšil. Přestože příčiny dětské leukémie nejsou zdaleka objasněny, je zřejmé, že životní prostředí a moderní životní styl jsou faktory, které hrají ve zvyšujícím se výskytu tohoto onemocnění nemalou úlohu. Stravovací faktory by tudíž mohly mít protektivní účinky. Na nedávné konferenci v Londýně, organizované charitativní organizací Děti s leukémií, bylo referováno o skutečnostech, které ukazují na to, že nízký výskyt této choroby v Asii je částečně důsledkem protektivního účinku kurkumy, koření velmi rozšířeného v asijské kuchyni. Profesor Moolky Nagabhushan z Loyola University Medical Centre u Chicaga uvedl, že mezi některé ze známých rizikových faktorů přispívajících k vysoké incidenci dětské leukémie patří životní styl a environmentální faktory jako je prenatální a postnatální působení radiace, benzenu, látek znečišťujících životní prostředí a chemoterapeutických léků. Výsledky jeho dlouhodobé studie naznačují, že kurkuma, resp. barvivo kurkumin ve stravě zmirňuje vlivy některých těchto rizikových faktorů. Kurkuma může chránit proti leukémii v několika směrech – může inhibovat mutagenitu aromatických polycyklických uhlovodíků cigaretového kouře, poškození chromozomů vyvolané radiací a může zabraňovat tvorbě škodlivých heterocyklických aminů a nitrososloučenin, které mohou vznikat při konzumaci některých zpracovaných potravin. Bylo rovněž dokázáno, že kurkumin ireverzibilně inhibuje rozmnožování leukemických buněk v buněčné kultuře, a tyto výsledky byly potvrzeny humánními testy. Dále bylo potvrzeno, že ochranný účinek proti dětské leukémii vykazují také některé druhy ovoce. Výzkumníci z univerzity v Kalifornii shromáždili informace o stravě 328 dětí s diagnostikovanou leukémií a porovnávali je s příslušnými kontrolními vzorky. Bylo konstatováno, že pravidelná konzumace pomerančů a/nebo banánů během prvních dvou let života je spojena se snížením rizika dětské leukémie.Tyto závěry jsou konzistentní s protektivním působením ovoce a zeleniny pozorovaným u dospělých pacientů s rakovinou. Spojitost se přičítá vysokému obsahu vitaminů a minerálních látek u pomerančů i banánů. Pomeranče jsou bohaté na vitamin C, což je antioxidant, který může zabraňovat oxidativnímu poškození DNA, a potažmo i karcinogenezi. Banány jsou významným zdrojem draslíku, jemuž epidemiologové připisují antikarcinogenní potenciál. Přestože zmiňovaná konference nebyla věnována přímo zvyšujícímu se výskytu dětské leukémie v Británii, mohou zde prezentované informace, vzhledem k tomu, že jak kurkuma, tak i čerstvé ovoce se konzumují v mnohem větší míře než před sto lety, poskytnout důležité poznatky k etiologii této choroby, stejně jako být vodítkem v možnostech její prevence. Leukémie je v Británii nejčastější příčinou dětského úmrtí a během posledních padesáti let každoročně vzrůstá počet případů leukémie a dalších typů dětské rakoviny ve vyspělých státech asi o 1 až 3 %.
http://www.nutraingredients.com