Bezpečnost potravin

Polysaccharides–Glycoscience 2009: 5th International Conference

Vydáno: 4. 11. 2009
Autor:

Uskuteční se ve dnech 11.–13.11.2009 v Praze. Je k dispozici sborník příspěvků.

Ústav chemie a technologie sacharidů VŠCHT Praha, Česká společnost chemická a Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR organizují již 5. ročník mezinárodní konference věnované problematice polysacharidů, viz Polysacharidy V: mezinárodní konference.
 
Česká společnost chemická prostřednictvím svého časopisu Chemické Listy vydala sborník příspěvků připravených pro tuto akci.
 
Pozn.: Uvedený časopis je v tištěné podobě k dispozici v ZPK.