Bezpečnost potravin

Polybromované difenylethery (PBDE) v potravinách

Vydáno: 1. 6. 2011
Autor: MZe

Vědecké stanovisko EFSA.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) byl požádán Evropskou komisí o dodání vědeckého stanoviska k polybromovaným difenyletherům (PBDE) v potravinách. PBDE jsou látky zpomalující hoření, jež jsou používány v plastech, textilu či elektronických obvodech. Tyto látky jsou všudypřítomné v životním prostředí, jsou v rostlinách a živočiších a také v potravinách a krmivech.

PBDE mohou ohrožovat život mnohých organismů, především vodních. Poškozují jejich reprodukci a růst. Jde o perzistentní látky, které v přírodě odolávají rozkladu. Mají schopnost bioakumulace v živých organismech a sedimentech, a také schopnost transportu na velké vzdálenosti. Tyto látky mohou vyvolat dráždění pokožky a očí. V lidském těle se ukládají zejména v tukových tkáních a mohou způsobit poškození jater, poruchy štítné žlázy. Zvyšují pravděpodobnost vzniku rakoviny jater a narušují vývoj plodu v těle matky.

Údaje pro analýzu 19 druhů (kongenerů) PBDE ze 3971 vzorků potravin EFSA poskytlo 11 evropských zemí. Osm kongenerů bylo Panelem EFSA pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (CONTAM) hodnoceno primárně: BDE-28, -47, -99, -100, -153, -154, -183 -209, protože jsou významné pro celkovou dietární expozici populace.

Podrobné informace a celé stanovisko můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2156.htm

Zdroj: EFSA