Bezpečnost potravin

Polská škola falšování kakaa v Kauflandu

Vydáno: 25. 4. 2012
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 25. 4. 2012.

Inspekce nařídila společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. stáhnout a neuvádět do oběhu nápoj Grande Cocoa drink plus vitamins, instantní směs pro přípravu kakaového nápoje, 600g, země původu: Polsko, výrobce: neuveden, distribuce: Kaufland Česká republika V.O.S. V níže uvedených šaržích výrobek nevyhověl z hlediska obsahu kakaového prášku.

Testované vzorky obsahovaly o přibližně 20% méně kakaa oproti údajům uvedeným na obalu, čímž se výrobce dopustil klamání spotřebitele. SZPI zjistila falšování u jmenovaného nápoje opakovaně.

Inspekce v minulosti prokázala, že polský výrobce kakaový prášek nahrazoval levnější sacharózou a distributor musel nevyhovující šarži koncem roku 2011 stáhnout ze své obchodní sítě.

Při opakované kontrole, která byla v uplynulých dnech uzavřena, nevyhověly ve stejném parametru další dvě šarže produktu. Laboratorní testy SZPI přitom prokázaly, že u těchto šarží výrobce používal odlišnou metodu podvodného nastavování obsahu kakaa. Jedna pětina kakaa byla tentokrát nahrazena rozemletou dřevitou hmotou z kakaových slupek, které mají být během výroby kakaa odstraněny. Výrobce se tak prokazatelně pokoušel pokračovat v praxi klamání spotřebitele tím, že přišel se sofistikovanější a pro dozorové orgány obtížněji detekovatelnou metodu falšování.

Padělatelé kakaa historicky používají zejména tři způsoby nahrazování drahého kakaového prášku a tento polský výrobce učebnicově uplatnil hned dva z nich.“ uvedl Ing. Petr Cuhra, ředitel pražského inspektorátu SZPI a dodává: „Příměs z rozemletých kakaových slupek jsme identifikovali díky laboratornímu průkazu přítomnosti tryptamidu kyseliny lignocerové, který je pro tento typ falšování charakteristickým markerem.“

Přehled nevyhovujících šarží výrobku:

Grande Cocoa drink plus vitamins, instantní směs pro přípravu kakaového nápoje, granulowaná, s vitaminy, 600 g, doba minimální trvanlivosti: 12.2012, šarže 12.2012/3, země původu: Polsko. Výrobek nevyhověl ve znaku obsah kakaového prášku. Výrobce deklaroval na obalu obsah kakaa 20%, v odebraném vzorku bylo potvrzeno 16,1%. Na základě výsledků laboratorní analýzy bylo prokázáno, že kakaový prášek byl falšován přídavkem drcených kakaových slupek.

Grande Cocoa drink plus vitamins, instantní směs pro přípravu kakaového nápoje, granulowaná, s vitaminy, 600 g, doba minimální trvanlivosti: 01.2013, šarže 01.2013/3, země původu: Polsko. Výrobek nevyhověl ve znaku obsah kakaového prášku. Výrobce deklaroval na obalu obsah kakaa 20%, v odebraném vzorku bylo potvrzeno 15,9%. Na základě výsledků laboratorní analýzy bylo prokázáno, že kakaový prášek byl falšován přídavkem drcených kakaových slupek.

Grande Cocoa drink plus vitamins, instantní směs pro přípravu kakaového nápoje, granulowaná, s vitaminy, 600 g, doba minimální trvanlivosti: 11.2012, šarže 11.2012/2, země původu: Polsko. Výrobek nevyhověl ve znaku obsah kakaového prášku. Výrobce deklaroval na obalu obsah kakaa 20%, v odebraném vzorku bylo potvrzeno 15,7%. Na základě výsledků laboratorní analýzy bylo prokázáno, že kakaový prášek byl falšován přídavkem sacharózy.

Zpracoval: Pavel Kopřiva, tiskový mluvčí

Zdroj:  SZPI