Bezpečnost potravin

POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2017 – 140 let semenářské kontroly

Vydáno: 12. 6. 2017
Autor: ÚKZÚZ

Polní den ÚKZÚZ se bude konat 20. 6. 2017 v Přerově nad Labem.

ÚSTŘEDNÍ KONTRONÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Vás zve na
POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2017
„140 let semenářské kontroly“

20. 6. 2017 v PŘEROVĚ NAD LABEM 

„Účelem semenářské kontroly je: chránit zemědělce a lesní hospodáře při nákupu před neklíčivým a podvodně poškozeným osivem a pak při použití vlastnoručně vyrobeného osiva před neúspěchem.“
§1 Statutu Ústavu pro zkoumání semen v Praze (ze dne 26.5.1877)

Jak již samotný název letošního Polního dne ÚKZÚZ napovídá, připomeneme si prostřednictvím této akce vývoj semenářské kontroly v uplynulých 140 letech, význam certifikace osiva a sadby a význam kontroly odrůdové pravosti a čistoty  při mezinárodní certifikaci podle OECD Schémat  pro osivo a při následné kontrole osiva a sadby uvedené do oběhu.

Polní den bude zakončen prohlídkou polních vegetačních zkoušek zemědělských druhů s odborným výkladem specialistů.

V případě Vašeho zájmu prosíme o potvrzení Vaší účasti prostřednictvím níže uvedeného on – line formuláře, nově do 18. 6. 2017

Občerstvení zajištěno, akce je bez účastnického poplatku.
 
Registrační formulář

 

Příloha

Zdroj: ÚKZÚZ