Bezpečnost potravin

Polná 2006

Vydáno: 23. 10. 2006
Autor:

Ohlédnutí za  setkáním chovatelů  skotu v Polné. Proběhl již 6. ročník netradíčního představení býků a jejich potomstva.

Polná 2006

 

5. října proběhlo již 6. tradiční setkání chovatelů skotu  na zámku  v Polné .Toto setkání pravidelně pořádá  Plemo, a.s.  ve spolupráci s Agro Měřín a.s., Chovservisem a.s., a Plebem Brno a.s. za mediální podpory časopisu  Náš chov a Zemědělec.

            Pro spolupracující zemědělské podniky, soukromé zemědělce, zvláště pak pro zootechniky  a chovatele je to jakýsi malý svátek. Zde se setkávají  chovatelé  nejen dojných plemen, ale i chovatelé se zájmem o chov masných zvířat.  Pro pořádající organizaci je to místo pro předvedení výsledků  své práce – šlechtění  a předání nových poznatků z oblasti chovu skotu, výživy a  reprodukce.Výsledky práce šlechtění předních chovatelů  jsou prezentovány  ve filmové podobě.V neposlední řadě jde i o neformální setkání s výměnou zkušeností a projednání aktuálních problému jak při výrobě mléka, tak celého zemědělského resortu.

            Přivítáním účastníků s přáním dobré pohody zahájil 6. setkání ing. Libor Divoký, ředitel PLEMO, a.s.

             Filmovou  prezentaci býků masných plemen doprovodil svým komentářem ing. Všetečka z PLEBA Brno. Ve stručnosti charakterizoval hlavní masná a představil jejich zástupce v nabídce  společnosti. Někteří býci dosahují podle testů denních přírůstků i přes 2000 g a v roce stáří dosahují hmotnosti až 680 kg, což jsou obdivuhodné výsledky.

            Řízená reprodukce a metabolismus dojnic v produkčních stádech  byl název přednášky MVDr.Jiřího Davídka. Upozornil na problémy reprodukce a nutností se jí zabývat. Podrobně rozebral systém Ovsynch a seznámil s programem Presynch a jeho výsledky v zahraničí.  

            Prezentaci býků českého strakatého skotu  a jejich potomstva se zhostil ing. Miloš Lorenc, šlechtitel českého strakatého skotu Plemo a.s. a ing Pavel Bartes. Přehlídka potomstva jednotlivých býků byla vtipně proložena  klipy o chovu a zacházení se zvířaty z dob 50 -60 let minulého století.

            Kvalitou konzervovaných krmiv, jeho vlivem na složky mléka se v přednášce zabýval ing. Jaroslav Přikryl, CSc.

            Ing. Burdych, Hruda a pan Dodávka představili černostrakaté  býky  a jejich potomstvo  ve  spolupracujících  chovech. U býků pro připařovací období 2007  vyzdvihli jejich  přednosti a klady jak v exteriéru, tak v užitkovosti.

            Novinkou letošního setkání bylo hodnocení zvířat v „přímém přenosu“. Účastníci mohli shlédnou ukázku hodnocení zvířat  přímo v sále na plátně, neboť se přenášela z venkovních prostor zámku.

             Co dodat na závěr. Prezentace býků a jejich potomstva touto netradiční cestou se stala tradicí a v plánovacích kalendářích chovatelů našla své stálé místo. Popřejme i dalším ročníkům tohoto setkání hodně  zdaru a úspěchů.