Bezpečnost potravin

Pokyny pro tvrzení o kognitivní funkci a fyzických schopnostech

Vydáno: 27. 7. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

EFSA zveřejnil další vodítka týkající se náležitostí a důkazů prokazujících vlivy na neurologické a psychologické funkce a na fyzické schopnosti.

Stejně jako ostatní pokyny (vodítka) vydané úřadem EFSA ohledně tvrzení zaměřených na určité účinky, vycházejí i tato dvě vodítka ze zkušeností panelu NDA získaných při dosavadním posuzování oprávněnosti zdravotních tvrzení.

Nejsou, stejně jako předcházející vodítka, vyčerpávajícím seznamem příznivých účinků a akceptovatelných studií a výsledků měření. Jedná se spíše o příklady, které ilustrují požadavky panelu, a příklady z probíhajícího posuzování, na nichž je vysvětleno vydávané stanovisko.

Oba dokumenty byly zveřejněny k připomínkování na konci r. 2011 a nyní v polovině července byla zveřejněna konečná verze:

O vlivu na neurologické a psychologické funkce a

O vlivu na fyzické schopnosti.

EU Food Law, 20. 7. 2012, č. 541, s. 12