Bezpečnost potravin

Pokuta za drát v párku

Vydáno: 19. 10. 2003
Autor:

Bývalému majiteli jedné provozovny rychlého občerstvení v Edinburgu ve Skotsku byla udělena pokuta ve výši 500£ za to, že prodal zákaznici párek, který obsahoval kousek drátu. Majitel provozovny musí také měsíčně platit postižené ženě odškodné ve výši 20£ po dobu dvou let.

U paní Clare Cuthillová  se několik minut po požití výrobku objevily závažné potíže s dýcháním. Na základě rentgenového vyšetření v nemocnici se zjistilo, že příčinou jejích obtíží byl 5 cm  dlouhý kus drátu, který jí uvízl v krku. Proti majiteli restaurace bylo ihned zahájeno řízení a  v rámci Zákona o zdravotní nezávadnosti potravin byla  provedena kontrola v jeho provozovně. Kousek drátu zřejmě pocházel z pletiva zdvihače, který byl ve velmi špatném technickém stavu.
Inspektoři tento týden opět upozorňovali všechny  majitele provozoven rychlého občerstvení, že je nezbytné se vážně zabývat problematikou zdravotní nezávadnosti potravin. Podle ředitele odboru služeb pro spotřebitele inspektoři odpovídají za dodržování norem pro zabezpečení zdravotní nezávadnosti potravin v 5 000 provozovnách v Edinburgu. U tzv. rizikových provozoven, ve kterých byly zjištěny nedostatky, budou kontroly prováděny pravidelně s cílem dosáhnout toho, aby vše, co přijde do styku s potravinami, bylo nezávadné, čisté a v dobrém technickém stavu. Ředitel odboru služeb pro spotřebitele ujistil veřejnost, že inspekce bude důsledně vyžadovat, aby provozovatelé stravovacích služeb se řídili příslušnými vyhláškami. Výsledky poslední kontrolní akce  jen potvrdily, že je stále co zlepšovat. V řadě provozoven byly opět zjištěny závažné nedostatky, např. špinavé vybavení kuchyně nebo maso vařené s kousky plastikového obalu. Za nejzávažnější prohřešek je považována přítomnost holubů a myší v jedné pekárně. Majiteli této pekárny byla udělena pokuta ve výši 2 500Ł.   
http://www.edinburghnews.com