Bezpečnost potravin

Pokoutní porcovnu drůbeže odhalili veterinární inspektoři v Praze

Vydáno: 28. 3. 2014
Autor: SVS ČR

Tisová zpráva SVS ČR ze dne 27. 3. 2014.

Městská veterinární správa v Praze v těchto dnech odhalila a uzavřela neregistrovaný, tj. nelegální obchod a neregistrovanou, tj. nelegální porcovnu drůbeže.

Veterinární inspektoři Městské veterinární správy v Praze zjistili při veterinární kontrole, za asistence Policie ČR, v provozovně podnikatele (právnické osoby), že obchoduje s drůbežím masem a dalšími živočišnými produkty z jiného členského státu Evropské unie (Polska), aniž by předtím požádal místně příslušnou Městskou veterinární správu v Praze o registraci, a to zejména podle § 28 odst. 4 veterinárního zákona (jako obchodník se zvířaty a živočišnými produkty). Kontrolou bylo dále zjištěno, že s živočišnými produkty poté nakládá v prostorách, které nejsou veterinární správou schváleny a registrovány.

Živočišné produkty byly distribuovány do maloobchodních a stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy. Při kontrole byly také zjištěny nesrovnalosti v dokladech provázejících zásilky živočišných produktů.

Městská veterinární správa v Praze proto zahájila s podnikatelem správní řízení ve věci uložení pokuty za několik správních deliktů a zároveň vydala předběžné opatření, kterým podnikateli nařídila, aby se zdržel nakládání s živočišnými produkty. Nyní probíhá správní řízení za účelem uložení pokuty. Za spáchané správní delikty může být uložena pokuta v řádu statisíců korun.

Nejen na základě tohoto posledního zjištěného případu je zřejmé, že činnost takovéto „firmy“ i dalších podnikatelských subjektů, které obchodují s živočišnými produkty pocházejícími z členských států EU (anebo dovezených ze třetích zemí), musí být pod zvýšeným veterinárním dozorem orgánů státního veterinárního dozoru, v tomto případě Městské veterinární správy v Praze.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj:  SVS ČR