Bezpečnost potravin

Pokles onemocnění z potravin v USA

Vydáno: 12. 6. 2005
Autor:

V roce 2004 došlo v USA k významnému snížení výskytu infekcí z potravin vyvolaných běžnými bakteriálními patogeny.

Zpráva, vydaná Center for Disease Control and Prevention (CDC) spolu s Food and Drug Administration (FDA) a USDA, uvádí, že v roce 2004 došlo k významnému snížení výskytu infekcí z potravin vyvolaných běžnými bakteriálními patogeny. Poprvé se stalo, že počet případů vyvolaných Escherichia coli O157 je nižší než je cílová hodnota národního programu Healthy People 2010. V letech 1996-2004 se snížil výskyt infekcí E. coli O157 o 42 %, kampylobakteriových infekcí o 31 %, kryptosporidiových infekcí o 40 % a infekcí vyvolaných yersinií o 45 %. Výskyt salmonelových infekcí celkem poklesl o 8 %, ale pouze u infekce vyvolané jedním z pěti běžných kmenů byl pokles průkazný.

WATT PoultryUSA, 6, 2005, č. 5, s. 4