Bezpečnost potravin

Podniky, které nejsou dozorovány veterináři

Vydáno: 29. 5. 2004
Autor:

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství upřesňuje, které výroby a uvádění do oběhu (kromě výrobků výhradně rostlinného původu) ještě nepatří do sféry dozoru orgánů SVS.

Vzhledem k tomu, že vznikly nejasnosti v souvislosti s § 16 zákona 110/1997 Sb., ohledně toho, které dozorové orgány kontrolují určité kategorie potravinářských výrob a uvádění takových výrobků do oběhu, vydalo MZe seznam výrob (a uvádění do oběhu), které nejsou kontrolovány orgány veterinárního dozoru. Tento seznam vyšel jako Metodický pokyn 1/2004-8020 i ve Věstníku MZe, 2004, č. 1 (květen). 
Bez problému jsou z tohoto hlediska potraviny výhradně rostlinného  původu, ale patří sem např. také výroba a uvádění do oběhu
– dehydratovaných výrobků a ochucovadel,
– výrobků pro zvláštní a dětskou výživu s výjimkou  výrobků s obsahem mléka a masa,
– lahůdkářského zboží, k jehož výrobě se používají výhradně již finalizované suroviny – hotové potraviny (uzeniny, marinované rybí filety, sýry apod.), pokud se vyrábějí pouze pro vlastní prodejnu.* Toto neplatí pro lahůdkářské provozy, kde se používají živočišné suroviny, které se teprve musí opracovávat, a také to neplatí pro lahůdkářské provozy zásobující jiné provozovny,
– zmrzlin a mražených krémů,*
– instantních polévek,*
– majonéz, pokud se nevyrábějí z čerstvých vajec,*
– zmrazených potravin, pokud nejsou živočišného původu.
————
*  a pokud nenavazují přímo na provoz dozorovaný veterinárními orgány, nebo nejsou jeho součástí.

Potravinářský zpravodaj, 2004, č. 2, s.4