Bezpečnost potravin

Podnikat bez registrace? Nelze!

Vydáno: 11. 2. 2015
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS ze dne 11. 2. 2015.

Inspektoři Státní veterinární správy se během své kontrolní činnosti setkávají s různými prohřešky. To, že maso musí (před uvedením do oběhu) projít veterinárním vyšetřením asi nikoho nepřekvapí. Veterinární dozor však kromě kontroly zdravotní nezávadnosti dohlíží i na to, zda osoba, která chce provozovat podnikatelskou činnost, spojenou s úpravou masa, mléka, ryb, drůbeže, vajec nebo prodejem zvěřiny požádala krajskou veterinární správu o registraci, případně schválení. Porušení této povinnosti může mít vážné důsledky.

Inzerát v novinách zněl zcela nevinně – „Prodej brambor, zelí, hovězího masa“. Při následné kontrole však veterinární inspektoři zajistili celkem 19 igelitových tašek s obsahem po 10 kg hovězího masa, které se nacházelo ve zcela nepřípustných hygienických podmínkách, ať už šlo o porcování či následné skladování. Spolu s játry a oháňkou se jednalo celkem o 195 kg masa.

Prodejci bylo ihned na místě uloženo opatření, které zakazuje uvádět maso ve zmíněném množství do oběhu a zároveň přikazuje, aby místně příslušné krajské veterinární správě ohlásil, jak s tímto masem naložil.

Vzhledem k tomu, že prodávající uváděl do oběhu produkty živočišného původu tak říkajíc „na černo“ a zacházel s vysoce rizikovou potravinou v naprosto nevhodných podmínkách, bude kromě uložení výše uvedeného opatření rovněž rozhodnuto o uložení pokuty. Za vykonávání činnosti bez schválení nebo registrace orgánem veterinární správy může být uložena podle veterinárního zákona pokuta až do výše 1 000 000,- Kč.

Nelegální prodej masa je jeden z nejhazardnějších prohřešků, se kterými se inspektoři Státní veterinární správy setkávají, viz přiložené fotografie. Státní veterinární správa proto doporučuje, aby spotřebitelé k nákupu potravin nevyužívali pokoutných nabídek.

Další informace o činnosti Státní veterinární správy, stejně tak jako podmínky pro schválení podnikatelské činnosti najdete na stránkách www.svscr.cz

Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS

Zdroj:  SVS