Bezpečnost potravin

Podmínky pro obchodování rostlin, rostlinných produktů, osiv a krmiv se Spojeným královstvím od 1. 1. 2021

Vydáno: 28. 12. 2020
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ

Odchodem Spojeného království (UK) z Evropské unie se UK stává třetí zemí. Od 1. 1. 2021, po ukončení ročního přechodného období, tak platí nové podmínky pro dovoz a vývoz rostlin, rostlinných produktů a krmiv z/do UK (mimo území Severního Irska).

Nově musí být dovážené zásilky fytosanitárně rizikových rostlin a rostlinných produktů opatřeny rostlinolékařským osvědčením, a bude u nich provedena dovozní fytosanitární kontrola, včetně jejich zápisu do  unijního informačního systému TRACES NT. Provedení této kontroly bude zpoplatněno podle sazebníku platném ve státě, kudy zásilka vstupuje na území EU.

Naopak pro vývoz rostlin a rostlinných produktů z EU do UK budou fytosanitární  podmínky a kontroly uplatňovány postupně ve třech časových obdobích. V rámci těchto období budou muset vývozci postupně opatřovat zásilky příslušnými doklady, registrovat se do informačních systémů UK a přihlašovat zásilky ke kontrolám.

Podmínkou dovozu osiva zemědělských druhů a zelenin ze třetí země do EU je přiznání dané třetí zemi  tzv. rovnocennosti pro polní přehlídky. UK zatím nemá požadovanou rovnocennost udělenou, nelze proto od 1. 1. 2021 až do jejího udělení do EU dovážet osivo zemědělských druhů a zelenin, které bylo vyrobené v UK.

Od 1. 1. 2021 bude možné vyvážet do UK osivo zemědělských druhů a zelenin, vyrobené v EU včetně ČR, pouze v případě, že bylo certifikováno podle mezinárodně platných systémů certifikace (OECD, ISTA).

Subjekty dovážející krmné produkty z UK do ČR se budou muset registrovat u ÚKZÚZ jako dovozci. V případě, že jsou již registrovaní, bude možná přeregistrace. U vývozu z EU do UK zůstávají podmínky obchodování stejné.

Nadále může docházet ke změnám podmínek, především při vývozu komodit z EU, v takovém případě o tom bude ÚKZÚZ informovat.

Podrobné informace o podmínkách pro obchodování

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí

Zdroj: ÚKZÚZ

 

Foto: Shutterstock