Bezpečnost potravin

Podezření na devátou šílenou krávu se potvrdilo

Vydáno: 23. 1. 2004
Autor:

Nemocná kráva se narodila v prosinci roku 1998, tedy opět patří do skupiny šesti krav, které se narodily na konci devadesátých let. Způsob nakažení je stále nejasný a asi tomu tak bude i nadále.

Je tomu opravdu tak, tři týdny neúspěšně léčená kráva z Trstěnic byla po rychlých testech a kontrolním testu označena za devátou krávu s BSE v ČR. Vyšetření bylo provedeno ve Státním veterinárním ústavu Jihlava a právě nyní bylo potvrzeno.  
Nemocná kráva se narodila v prosinci roku 1998, tedy opět patří do skupiny šesti krav, které se narodily na konci devadesátých let. Způsob nakažení je stále nejasný a asi tomu tak bude i nadále. Předpokládáme, i na základě šetření u chovatele, že k nakažení muselo dojít nepřímým způsobem – nezaviněně kontaminovaným krmením.
Na tomto devátém případu se ukazuje, že povinnost vyšetřovat na BSE i uhynulé kusy má smysl a že jedině tak lze mít přehled o situaci v onemocnění BSE na našem území. Z výskytu, který v podstatě pokrývá – roztroušeně – území celé republiky, lze vyvodit, že muselo jít opravdu o náhodným způsobem kontaminované krmení, popřípadě některý krmný doplněk.
Nyní, bohužel, čeká chov ZD Trstěnice to, s čím se museli vyrovnat i předešlí chovatelé, vyčlenit vrstevnice nemocné krávy a ty z preventivních a diagnostických důvodů utratit a vzápětí vyšetřit. Zřejmě jich bude asi okolo 200 kusů. Připomínám, že podle veterinárního zákona přísluší chovateli plná náhrada za kusy nemocné BSE i za kusy, které byly v souvislosti s touto nemocí utraceny.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: http://www.svscr.cz.

SVS, 23. 1. 2004