Bezpečnost potravin

Pochvala od pražských hygieniků: Letošní Apetit piknik se povedl!

Vydáno: 19. 6. 2017
Autor: HSHMP

Informace HSHMP ze dne 19. 6. 2017.

Organizátor akce APETIT piknik (informovali jsme blíže http://hygpraha.cz/dokumenty/apetit-3127_3127_161_1.html) z pohledu Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) neponechal nic náhodě. Účastníky vybavil základy hygienického minima, aby věděli jak skladovat, zpracovávat a připravovat potraviny.  „Jménem orgánu ochrany veřejného zrdaví na území hlavního města Prahy mohu říci, že velmi kvituji, že šli organizátoři příkladem, nic nepodcenili a na všechna možná rizika účastníky pikniku předem upozornili,“ říká Jan Jarolímek, ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy a dodává: „Sobotní akce byla ze strany pražské hygieniky kontrolována a po provedených kontrolách mohu konstatovat, že nebyly u kontrolovaných subjektů zjištěny žádné větší nedostatky.“ 

Apetit piknik je vyhlášený tím, že na něm vaří nejen profesionálové, ale i amatérští kuchaři.  

Fotografie 1: Kontroly provozovatelů stravovacích služeb dopadly dobře

Zdroj: HSHMP

Fotografie 2: Pražští hygienici mimo jiné sledovali, jak jsou výrobky uskladněny 

Zdroj: HSHMP

Jaké jsou výsledky kontroly na Apetit pikniku?
Zaměstnanci HSHMP provedli celkem 8 kontrol provozovatelů stravovacích služeb účastnících se této akce. Při kontrolách nebyly zjištěny  žádné závady v osobní a provozní hygieně, stánky byly udržovány v čistotě, bylo zajištěno mytí rukou, k dispozici mýdlo a jednorázové papírové ručníky, byly používány ochranné pracovní pomůcky. Požadavky na zajištění bezpečných pokrmů byly splněny. Při namátkové kontrole teplých pokrmů bylo zjištěno, že teplé pokrmy jsou udržovány při dostatečné teplotě minimálně 60 °C. Suroviny byly skladovány dle pokynů výrobce, k dispozici byla chladící zařízení.

Dále bylo provedeno místní šetření celkem v 15 stáncích amatérských kuchařů. Osoby nabízející potraviny v těchto stáncích měly znalosti nutné k zajištění bezpečnosti potravin, dodržovaly vyhovující osobní a provozní hygienu, měly k dispozici chladící zařízení pro potraviny vyžadující chlazení. Pouze u několika stánků upozornili pražští hygienici na nutnost zakrytí nabízených pokrmů umístěných v dechové zóně zákazníků, na což prodejci okamžitě reagovali a pokrmy zakryli potravinářskou folií.

Pořadatel akce zajistil cisterny s pitnou vodou, dostatečné množství toalet pro návštěvníky a personál, včetně umyvadel pro mytí rukou.  

Zaměstnanci HSHMP jsou i nadále připraveni kontrolovat tyto jednorázové akce, kterých se v létě na území hlavního města Prahy konají desítky
 

V Praze dne 19. 6. 2017

MUDr. Zdeňka Shumová
vedoucí oddělení hygieny výživy


Zdroj: HSHMP