Bezpečnost potravin

Počet případů kampylobakterióz je stabilní, počet listerióz stále roste, říkají EFSA a ECDC

Vydáno: 28. 1. 2015
Autor: KM EFSA

Byla publikována Souhrnná zpráva EU o trendech a zdrojích zoonóz, jejich původcích a onemocněních z potravin za rok 2013.

Počet nahlášených kampylobakterióz se po mnoha letech nárůstu stabilizoval, nicméně toto onemocnění zůstává i nadále nejrozšířenějším onemocněním z potravin v EU. Počty humánních případů listerióz a nákaz VTEC se zvýšily, zatímco počty nahlášených onemocnění salmonelózou a yersiniózou se snížily. To jsou klíčová sdělení Souhrnné zprávy EU o trendech a zdrojích zoonóz, jejich původcích a onemocněních z potravin za rok 2013.

„Stabilizace počtu kampylobakterióz a klesající počet případů salmonelóz je dobrou zprávou, ale neměli bychom snižovat naši ostražitost, neboť počty listerióz a případů VTEC rostou“, říká Marta Hugas, ředitelka Sekce hodnocení rizik a odborné asistence EFSA, která současně zdůrazňuje význam monitoringu alimentárních onemocnění v Evropě.

Zpráva: The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2013 

Počet kampylobakterióz je stabilizovaný
Zpráva ukazuje, že počet humánních případů kampylobakterióz se poprvé po pěti letech mírně snížil. Celkový počet se v roce 2013 stabilizoval na úrovni roku 2012. Bez ohledu na to je, s 214 779 případy, kampylobakterióza nejčastěji hlášeným alimentárním onemocněním v EU. Bakterie Campylobakter, která toto onemocnění způsobuje, je v potravinách nejčastěji odhalena v kuřecím mase.

Počty listerióz a infekcí VTEC rostou
Počet listerióz vzrostl o 8,6 % mezi roky 2012 a 2013 a v posledních pěti letech se neustále zvyšuje. Ačkoliv je počet potvrzených případů relativně nízký (1763), je znepokojivý, protože nahlášené listeriózy probíhají obvykle těžkou, invazivní formou onemocnění se smrtností vyšší, než vykazují jiná onemocnění z potravin. „Nárůst počtu nahlášených případů invazivních listerióz je znepokojivý, protože k nakažení dochází většinou z ready-to-eat potravin a může vést až k úmrtí nakaženého, a to především u starých lidí a pacientů s oslabenou imunitou“, říká Mike Catchpole, hlavní vědec ECDC. Navzdory nárůstu počtu nahlášených listerióz je bakterie Listeria monocytogenes, která toto onemocnění způsobuje, nalezena v ready-to-eat potravinách jen zřídka v nadlimitním množství.
Nahlášené případy infekcí verotoxin produkující E. coli (VTEC) vzrostly o 5,9 % – možná jako důsledek epidemie v roce 2011, která zvýšila pozornost členských států a vedla k lepšímu testování a hlášení. Z dostupných dat není možné usuzovat na trend přítomnosti VTEC v potravinách a ve zvířatech. 

Počty salmonelóz a yersinióz se snižují
Případy salmonelóz (celkem 82 694 případů) po osmi letech klesly, a to o 7,9 % ve srovnání s rokem 2012. Zpráva tento pokles přičítá úspěšné realizaci programů pro snižování salmonel prováděných u drůbeže ve členských státech v roce 2013. Signálem, že investice členských států do kontrolních opatření zabírají je, že v loňském roce došlo ke zvýšení podílu čerstvého drůbežího masa, které vyhovovalo mikrobiologickým požadavkům právních předpisů EU.
Počet případů yersiniózy dlouhodobě klesá. Meziročně se počet případů třetí nejčastěji hlášené zoonózy v EU snížil o 2,8 % (celkově 6471 případů).

Společná zpráva EFSA  a EDCD se zabývá 16 zoonózami a epidemiemi. Je založena na datech poskytnutých 32 evropskými zeměmi (28 členskými státy EU a 4 nečlenskými) a pomáhá Evropské komisi a členským státům EU monitorovat, regulovat a předcházet zoonotickým onemocněním.

Zdroj: EFSA, The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2013