Bezpečnost potravin

Počet hlášených případů kampylobakteriózy a salmonelózy je v Evropské unii stabilní

Vydáno: 26. 2. 2021
Autor: KM EFSA

Společná zpráva ECDC a EFSA za rok 2019


Dle
nejnovější zprávy o zoonotických chorobách (zpracoval *EFSA ve spolupráci s **ECDC) se počet hlášených případů nemocí u lidí způsobených bakteriemi rodu Campylobacter a Salmonella jeví jako stabilní za období posledních pěti let.

Nejvíce hlášeným gastrointestinálním onemocněním od roku 2005 je v Evropské unii kampylobakterióza. Toto onemocnění postihlo více než 220 000 lidí během roku 2019. Salmonelóza byla druhá nejčastěji hlášená zoonotická choroba v EU, která postihla přibližně 88 000 lidí.

Z počtu 66 113 odebraných vzorků potravin určených k přímé spotřebě bylo 0,3 % vzorků pozitivních na bakterie rodu Salmonella. V případě potravin, které nejsou určené k přímé spotřebě bylo 1,5 % vzorků pozitivních, z celkového počtu 191 181 vzorků. 

Dalšími nejčastěji hlášenými chorobami byly infekce způsobené baktérií Escherichia coli produkující Shiga toxin (STEC), yersinióza a taktéž listerióza. Počet hlášených případů u listeriózy byl v letech 2015 – 2019 stabilní, po dlouhém období nárůstu. V roce 2019 bylo nahlášeno 2 621 případů, onemocnění se však týkalo především lidí starších 64 let. Jednalo se o nejzávažnější zoonotické onemocnění s vysokou mírou hospitalizace (až 92 %) a úmrtností (17,6 %).

Výše zmíněná zpráva o zoonotických chorobách také sleduje příčinu vzniku nemocí způsobených konzumací potravin v EU (případy, během nichž nejméně dvě osoby onemocní stejnou chorobou ze stejné kontaminované potraviny). V roce 2019 bylo hlášeno celkem 5 175 případů nákazy způsobené kontaminovanými potravinami, což je pokles o 12,3% ve srovnání s rokem předchozím, 2018. Zpráva obsahuje mimo jiné údaje o Mycobacterium bovis/caprae, Brucella, Yersinia, Trichinella, Echinococcus, Toxoplasma gondii, vzteklina, horečka Q, virus západního Nilu a tularémie.

 

Zdroj: EFSA

* EFSA (European Food Safety Authority) – Evropský úřad pro bezpečnost potravin (https://www.efsa.europa.eu/en)
**
ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) – Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (https://www.ecdc.europa.eu/en)  


Foto: Shutterstock

 

Další informace o kampylobakterióze a salmonelóze:
https://www.svscr.cz/zivocisne-produkty/onemocneni-z-potravin/kampylobakterioza/, https://www.svscr.cz/zivocisne-produkty/onemocneni-z-potravin/salmoneloza/.