Bezpečnost potravin

Po přepravě lignosulfonátu vápenatého nelze v kontejnerech přepravovat oleje

Vydáno: 27. 12. 2011
Autor: Převzato z Agronavigator.cz

EFSA prověřuje seznam látek, které mohou předcházet přepravě jedlých tuků a olejů.

Směrnice 96/3/ES obsahuje seznam zboží, které může při kontejnerové přepravě předcházet jedlým tukům a olejům. Komise si vyžádala u úřadu EFSA prověření tohoto pozitivního seznamu, a sice při využití kriterií navržených jednak Stálým výborem pro potraviny, jednak Kodexovým výborem pro tuky a oleje. V prvním stanovisku, které Panel pro kontaminanty v potravinovém řetězci úřadu EFSA (CONTAM Panel) vydal, je hodnoceno 13 látek, z nichž neprošel  lignosulfonát vápenatý. U této látky sice při krátkodobých testech nebyla prokázána toxicita (viz předcházející stanovisko EFSA http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2319.pdf), ale vzhledem k možné přítomnosti nečistot a k potenciální reaktivitě s tuky a oleji byla tato látka vyškrtnuta z pozitivního seznamu zboží, které může být v kontejnerech přepravováno před přepravou jedlých tuků a olejů.  Z 13 hodnocených látek v seznamu zůstaly: kyselina fosforečná, polysorban amonný, benzylalkohol, (farmaceutický a chemicky čistý), epoxidovaný sojový olej (s min. 7 % a max. 8 % etylenoxidu vázaného na kyslík), etylenacetát, 2- etylhexanol, 1,3-butandiol, 1,4-butandiol, propylenglykol, polypropylenglykol (molekulová váha nad 400), metanol a etanol.


EU Food Law, 2011, č. 514, s. 7-8

Scientific opinion… Part I od III.