Bezpečnost potravin

Plnotextové elektronické časopisy dostupné online v knihovně ÚZPI (1)

Vydáno: 12. 7. 2004
Autor:

Informace o možnostech online přístupu k plnotextovým elektronickým časopisům v knihovně ÚZPI. Časopisy vydavatelství CABI Publishing.

Přehled kolekcí plnotextových časopisů a možností online přístupu k nim v knihovně ÚZPI. Kolekce časopisů CABI Publishing zpřístupňovaná prostřednictvím systému společnosti INGENTA. Prezentace ze semináře Infopultu.

Příloha : Elektronické časopisy, konsorcia a licence [doc ; 34304 bytů]
Příloha : Přehled kolekcí elektronických plnotextových časopisů a jejich zpřístupňování [ppt ; 30720 bytů]
Příloha : Zpřístupňování časopisů CABI Publishing – instruktáž [ppt ; 1102336 bytů]