Bezpečnost potravin

Plesnivý bok není dobrý!

Vydáno: 18. 3. 2013
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 15. 3. 2013.

I s takovou věcí se mohou při kontrolách setkat inspektoři krajských veterinárních správ, když objevili 1,37 kg plesnivého uzeného boku v prodejně v Bernarticích u Milevska. Znamenalo to nařídit tento výrobek zlikvidovat a samozřejmě i uložit pokutu.
Mnohem častěji se však veterináři setkávají v prodejnách s výrobky, které jakou nabízeny s prošlým datem spotřeby. Například v Hustopečích nabízeli v prodejně více než 8 kg baleného hovězího masa 5 dní po vypršení doby použitelnosti. Zhruba stejné množství uzenin a uzené kýty nařídili veterináři neškodně odstranit ve Frenštátě pod Radhoštěm. Přes 4 kg prošlých špekáčků bylo nařízeno zlikvidovat v Pardubicích, a v prodejně u Litomyšle (Pardubický kraj) se stejné nařízení týkalo téměř 4 kg špekáčků, v Moravskoslezském kraji více než 18 kg tepelně opracovaných výrobků (uzenin) v Bohumíně.
Ve Zlínském kraji zjistili veterinární inspektoři maloobchodní prodejnu v Brumově-Bylnici, kde vyráběli potraviny bez registrace. Zjistili zde téměř 20 kg výrobků bez dodacích listů a bez správného označení. Bylo zahájeno správní řízení za účelem uložení pokuty.
V provozovně ve Studené v Jihočeském kraji veterináři zjistili nadlimitní obsah tuku a podlimitní obsah čistých svalových bílkovin u salámu Herkules (600 kg) a u Loveckého salámu (2 500 kg), což je v rozporu s vyhláškou č. 326/2001 v platném znění, čímž bylo porušeno i znění § 3, odst. 1, písm. a) zákona o potravinách. I v tomto případě byla uložena pokuta a bylo nařízeno neprodlené stažení předmětných partií z obchodní sítě.
Z uvedených zjištění za 14 dní je patrné, že pečlivé veterinární kontroly jsou s to potenciálně nebezpečné výrobky odhalit a nedovolit, aby se dostávaly do tržní sítě.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj:  SVS ČR