Bezpečnost potravin

Platnost pozitivního seznamu aromat a přechodná opatření

Vydáno: 6. 11. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Nařízením 872/2012/EU je pozitivní seznam aromat, přijatý nařízením 793/2012/EU, vložen do přílohy I nařízení 1334/2008/ES. Nařízení 873/2012/EU stanovuje přechodná opatření.

Podle pravidel stanovených nařízením 2232/96/ES byl nařízením 793/2012/EU (OJ,  L 243, 7.9.2012, s. 1) vydán pozitivní seznam aromatických látek.

Tento seznam se nařízením 872/2012/EU (OJ L 267, 02.10.2012, s. 1) vkládá do přílohy I nařízení 1334/2008/ES (pravidla pro použití aromat), přičemž se zrušuje nařízení 1565/2000/ES a rozhodnutí 1999/217/ES, která přijetím seznamu pozbývají opodstatněnosti.

Kromě toho bylo vydáno nařízení 873/2012/EU o přechodných opatřeních týkajících se tohoto seznamu aromat a výchozích materiálů (OJ L 267, 02.10.2012, s. 162).

Úřední věstník EU, 2012, L 267