Bezpečnost potravin

Platnost osvědčení o odborné způsobilosti po dobu trvání mimořádných opatření v ČR

Vydáno: 2. 12. 2021
Autor: ÚKZÚZ

Informace ÚKZÚZ

Vzhledem k přetrvávající nepříznivé epidemické situaci, kdy zůstávají v platnosti mimořádná opatření*, sděluje tímto ÚKZÚZ, že jsou i nadále v platnosti níže uvedené informace k osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Na osvědčení o odborné způsobilosti, jehož platnost končí v době vyhlášeného stavu pandemické pohotovosti, se pohlíží jako na osvědčení platné, je-li splněna základní podmínka pro jeho prodloužení.

Podmínkou pro osvědčení II. nebo III. stupně je podaná žádost u ÚKZÚZ o prodloužení platnosti osvědčení před uplynutím doby jeho platnosti. U držitelů osvědčení I. stupně postačuje k prodloužení podání přihlášky na kurz do vzdělávacího zařízení.

V případě, kdy je zapotřebí k výkonu povolání či podnikatelské činnosti osvědčení o odborné způsobilosti a žadatel dosud není držitelem žádného osvědčení, bude po dobu vyhlášeného stavu pandemické situace akceptováno na místo osvědčení podání přihlášky do vzdělávacího zařízení k jeho získání.

Samotné kurzy a zkoušky, které nemohly proběhnout v době pandemické pohotovosti, budou realizovány ve lhůtě do 31.03.2022, přičemž tato lhůta může být adekvátně upravena dle délky trvání mimořádných opatření.

 

* Zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů

 

Zdroj: ÚKZÚZ