Bezpečnost potravin

Plánováno spuštění datového úložiště pro přípravky označené 2D kódy

Vydáno: 26. 7. 2021
Autor: ÚKZÚZ

Informace Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

Zavedení systému dohledatelnosti přípravků na ochranu rostlin pomocí 2D kódů pokračuje přípravou spuštění testovacího provozu datového úložiště.

Zavedení systému dohledatelnosti přípravků na ochranu rostlin (dále jen „přípravků“) má za cíl omezení uvádění nepovolených přípravků na trh a zmapování celého životního cyklu přípravků na území ČR.

Krokem pro omezení těchto rizik je označování přípravků 2D kódy a zaslání údajů o jejich distribuci do úložiště dat. Tato povinnost je zakotvena v novele zákona o rostlinolékařské péči, která je nyní v legislativním procesu.

Do doby nabytí účinnosti zákona je plánováno spuštění testovacího provozu datového úložiště, jehož cílem je především ověření funkčnosti systému a jeho případná úprava před spuštěním provozu ostrého. Pro zajištění jednotnosti systému je standardem 2D kódů GS1 DataMatrix.

Distributoři mohou využít za účelem přípravy úprav svých skladových softwarů podrobnější informace o IT řešení připravovaného systému, včetně struktury datových vět, které zveřejňujeme na webu ÚKZÚZ. Pro dotazy k nově zaváděnému systému je možno kontaktovat helpdesk MZe.

O termínu spuštění testovacího provozu datového úložiště budeme informovat.  Předpokládaný termín je koncem letošního roku.

Legislativa:

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí

Zdroj: ÚKZÚZ