Bezpečnost potravin

Plán práce ANSES 2020

Vydáno: 22. 1. 2020
Autor: KM EFSA

Francouzská agentura ANSES představila priority pro letošní rok

Francouzská agentura pro potraviny, ochranu životního prostředí a zdraví při práci (ANSES) představila plán práce pro rok 2020. 

Pracovní program ANSES stanovuje směr pro činnost úřadu v oblastech jeho zájmu: potraviny, zdraví a pohoda zvířat, ochrana životního prostředí, zdraví rostlin a jeho ochrana, ochrana zdraví při práci. Program pro rok 2020 potvrzuje směr a závazky ANSES stanovené řídícím dokumentem pro léta 2018-2022.

DOKUMENT: Pracovní program ANSES 2020 (EN)

Podle Rogera Geneta, ředitele ANSES, je cílem „posílit vědecký význam ANSES jako citovaného zdroje a původce originálních myšlenek a ještě efektivněji podporovat veřejné autority při ochraně zdraví spoluobčanů a životního prostředí.“

Současně s plánem pro rok 2020 vydal ANSES výroční zprávu o činnosti za rok 2018 (EN).

Zdroj: ANSES