Bezpečnost potravin

PK ČR uspořádá cyklus seminářů na téma „Trendy v autenticitě potravin a v přístupech k detekci falšování“

Vydáno: 9. 2. 2017
Autor: PK ČR

Potravinářská komora uspořádá cyklus seminářů v průběhu dubna a května 2017.


Foto: Shutterstock

PK ČR uspořádá v průběhu dubna a května cyklus seminářů věnovaných trendům v autenticitě potravin a v přístupech k detekci falšování. Předběžná pozvánka je k dispozici v příloze. Vstup je bez vložného.

Informační akce je zaměřena na postupy detekce falšování potravin, které zahrnují dva přístupy v principu se prolínající a vycházející ze skutečnosti, že autentický produkt obsahuje charakteristické látky v určitém množství odpovídajícím použitým surovinám a technologii. Vzhledem k tomu, že vývoj metod hodnocení autenticity potravin a detekce falšování je nekonečný, budou účastníci semináře seznámeni s rozvíjející se možností nových zejm. instrumentálních postupů a rozšiřování možností provedení současných analýz.


Místa a termíny konání
(čas vždy od 8:30 do 17:00 hod.):

  • Praha, Hotel Olšanka, s.r.o., Táboritská 1000, 130 00

11. dubna 2017

  • Plzeň, Hotel TREND, Kovářská 13a, 301 00 Plzeň

12. dubna 2017

  • Pardubice, Hotel EURO, Jiráskova 2781, 530 02

19. dubna 2017

  • České Budějovice, Clarion Congress Hotel, Pražská tř. 2306/14, 370 04

25. dubna 2017

  • Ústí n. Labem, Hotel Vladimir, Masarykova 36, 400 01

26. dubna 2017

  • Jihlava, Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, 586 01

3. května 2017

  • Liberec, CENTRUM BABYLON, Nitranská 1, 460 12

10. května 2017

  • Ostrava, Clarion Congress Hotel, Zkrácená 2703/84, 700 30

16. května 2017

  • Brno, Hotel Voroněž 1, Křížkovského 47, 603 73

17. května 2017

  • Hradec Králové, Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494/4,

23. května 2017

 

Změna místa konání v konkrétním městě vyhrazena.   

Registrujte se na: ehlova@foodnet.cz 

Pro více informací kontaktujte:
JUDr. Zdenka Ehlová
Potravinářská komora ČR
Počernická 96/272
108 03 Praha 10 – Malešice
tel.:      +420 296 411 193
mobil:   +420 724 218 765
ehlova@foodnet.cz
www.foodnet.cz

Zdroj: PK ČR