Bezpečnost potravin

PK ČR upozorňuje na chybu v překladu nařízení (EU) č. 1169/2011

Vydáno: 3. 2. 2014
Autor: PK ČR

Chyba v překladu nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům se týká označování balících plynů.

Potravinářská komora České republiky upozorňuje na chybu v překladu nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Balící plyny nebude zřejmě nutné ve složení vyznačovat jejich názvy nebo E kódy.

Nařízení v části C přílohy VII stanoví jako novou povinnost uvádět ve složení i balící plyny podle jejich názvů nebo E kódů. Kromě toho je povinné uvádět také označení „Baleno v ochranné atmosféře“.

Porovnáním několika jazykových verzí nařízení (slovenská, anglická) PK ČR však dospěla k závěru, že český překlad není správný a že v souladu zejm. s anglickým textem mají být namísto balících plynů uvedeny propelanty. (Poznámka: Propelanty jsou plyny jiné než vzduch, které vytlačují potravinu z obalu.)

Nařízení tedy zakládá pouze povinnost uvádět ve složení propelanty a označovat je jejich názvem nebo E kódem. Povinnost označovat slovy „Baleno v ochranné atmosféře“ v případě, že byly při výrobě použity balící plyny, zůstává nedotčena.

V tomto smyslu tedy PK ČR zrevidovala příručku pro označování a její novou verzi naleznete v sekci Legislativa (záložka Nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům).

Zdroj:  PK ČR