Bezpečnost potravin

PK ČR: semináře k novele zákona o potravinách a jejímu dopadu do prováděcích právních předpisů

Vydáno: 5. 6. 2017
Autor: PK ČR

PK ČR v září a říjnu letošního roku uspořádá cyklus informačních seminářů.

Informační akce na téma „Novela zákona o potravinách a její vliv na změnu prováděcích právních předpisů“

Potravinářská komora ČR v září a říjnu letošního roku uspořádá cyklus informačních seminářů pro zemědělce, potravináře a pracovníky výzkumných a vzdělávacích institucí činných v zemědělské a potravinářské oblasti týkající se poslední novely zákona o potravinách a souvisejících právních předpisů.

Informační akce bude zaměřena na poslední novelu zákona o potravinách provedenou zákonem č. 180/2016 Sb. a na aktuální postup související se změnami prováděcích právních předpisů k němu, byť jej do určité míry v několika posledních letech předznamenalo především nařízení (EU) č. 1169/2011. Vzhledem k tomu, že dochází k neustálému vývoji i evropské legislativy, bude účastníkům semináře poskytnut také komplexní pohled na potravinové právo a jeho aspekty. Nedílnou součástí semináře bude pohled dozorových orgánů a jeho zkušenosti z výkonu dozoru. Nemalá pozornost bude věnována problematice pokrmů, okolo nichž panuje mezi řadou provozovatelů potravinářských podniků celá řada nejasností ve výkladu. Zpestřením informační akce budou informace o výsledcích testů kvality výrobků s chráněným označením původu v zemích Visegrádské čtyřky.

Místa a termíny konání (čas vždy od 8:30 do 17:00 hod.):

  • Praha, Hotel Alpin Avion, Budějovická 69, Praha 4, 140 00

12. září 2017

  • Plzeň, Hotel TREND, Kovářská 13a, 301 00

13. září 2017

  • Ústí n. Labem, Hotel Vladimir, Masarykova 36, 400 01

19. září 2017

  • Liberec, Clarion Clarion Grandhotel Zlatý Lev, Gutenbergova 126/3, 460 01

20. září 2017

  • Pardubice, Hotel Zlatá štika, Štrossova 127, 530 03

26. září 2017

  • Jihlava, Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, 586 01

3. října 2017

  • České Budějovice, Hotel Malý pivovar, ul.Karla IV 8-10, 370 01

4. října 2017

  • Ostrava, Clarion Congress Hotel, Zkrácená 2703/84, 700 30

10. října 2017

  • Brno, Hotel Slavia, Solniční 243/17, 602 00

11. října 2017

  • Hradec Králové, Hotel Nové Adalbertinum, Velké nám. 32, 500 00

17. října 2017

 

Na seminář je nutné se REGISTROVAT !  

Registrujte se na: ehlova@foodnet.cz 
Vyčkejte potvrzení registrace !

Pro více informací kontaktujte:

JUDr. Zdenka Ehlová
Potravinářská komora ČR, Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 – Malešice
tel.: +420 296 411 193
mob.: +420 724 218 765

Zdroj: PK ČR