Bezpečnost potravin

PK ČR – Pozvánka na výroční konferenci Platformy pro reformulace

Vydáno: 26. 6. 2017
Autor: PK ČR

Konference Platformy pro reformulace se uskuteční 7. září 2017 v Praze.

Členové Potravinářské komory ČR založili před rokem Platformu pro reformulace a zahájili tak dialog o postupném snižování obsahu citlivě vnímaných živin a energie ve výrobcích. Vytvořili tak odbornou platformu pro diskusi nad cíli, kterých by mohlo být reálně dosahováno. Reagují tím na tlak odborné veřejnosti týkající se možností zlepšování nutričního složení výrobků na trhu v České republice. Více se o Platformě pro reformulace dozvíte na stránkách http://www.reformulace.cz/.

Vzhledem k tomu, že cílem Platformy pro reformulace je vytvoření odborného fóra pro diskusi nad jednotlivými reformulačními cíli a technologiemi, dovolujeme si Vás pozvat na výroční konferenci Platformy pro reformulace, která se uskuteční ve čtvrtek 7. září 2017 od 10:00 hodin v konferenční místnosti OKsystem a.s. Praha.

Nad konáním konference převzal záštitu ministr zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA.

V rámci konference bychom chtěli komunikovat nejen první dosažené úspěchy, ale i problémy, se kterými jsou snahy o změnu receptury jednotlivých výrobků mnohdy spojeny. Nedílnou součástí konference bude také odborný – zdravotní pohled na citlivě vnímané živiny, k jejichž snižování by mělo vhodnou úpravou receptur docházet.

Pozvánku s programem naleznete v příloze.

PPR_pozvanka-vyrocni_konference.pdf [251.45 KB]

PROGRAM Výroční konference Platformy pro reformulace.pdf [482.54 KB]

Zdroj: PK ČR