Bezpečnost potravin

PK ČR požaduje přísnější systém ochrany spotřebitele

Vydáno: 2. 10. 2013
Autor: PK ČR

Tisková zpráva Potravinářské komory ČR ze dne 30. 9. 2013.

V souvislosti s pokračujícími skandály s nekvalitními zahraničními potravinami požaduje Potravinářská komora ČR zpřísnění systému ochrany českého spotřebitele před dovozy nekvalitních potravin.

Bezpečnost a kvalita potravin je stále častěji tématem, které vstupuje do popředí zájmů českých spotřebitelů, kteří v souvislosti s četnými aférami zahraničních potravin z poslední doby se cítí znepokojeni. I dobrou prací českých dozorových orgánů nelze zcela zabránit výskytu nežádoucích potravin na našem trhu. V případě zahraničních nekvalitních a leckdy i potenciálně nebezpečných potravin se zrak spotřebitelů často obrací právě na konkrétní původ potravin. Potraviny z Polské republiky charakteristické svou nízkou cenou jsou v hledáčku mnohých (nejen českých) spotřebitelů, a to z naprosto pochopitelných důvodů.

Polsko v minulosti čelilo v Evropě kritice v souvislosti s řadou potravinových skandálů, připomeneme mezi jinými výskyt technické soli v potravinách, kyseliny mravenčí v zelí či jedu na hlodavce v sušenkách. V posledních týdnech přibyly aféry polských farmářů, kteří dopovali kuřata antibiotiky z černého trhu či krmili jatečná zvířata masokostní moučkou, která byla v minulosti hlavním zdrojem šíření tzv. nemoci šílených krav a jejíž zkrmování přežvýkavcům je v Evropské unii již několik let přísně zakázáno.

Potravinářská komora ČR požaduje dosavadní systém ochrany spotřebitele před zjištěnými nedostatky v bezpečnosti a kvalitě dovážených potravin zpřísnit, a to i za cenu dočasné blokace dovozu konkrétních potravin z dané země, odkud nekvalitní či nebezpečné potraviny pocházejí. Účinným prostředkem může být i 100% monitoring dovozů dotčených komodit dozorovými orgány na místě zpracování, a to zejména s důrazem na veřejné stravování, balení a přebalování dovozové suroviny pro český trh a obchodní řetězce. Zcela od věci není ani požadavek na povinnost vyžadovat v takových případech certifikáty od akreditovaných laboratoří z České republiky.

Poslední události i nepřesvědčivá vystoupení polských představitelů ukazují, že naše požadavky na podstatné zpřísnění dovozních podmínek jsou zcela namístě.

Pro více informací, prosím, kontaktujte:
Ing. Jarmila Štolcová, Ph.D., tisková mluvčí, ředitelka pro marketing a komunikaci, tel.: +420 296 411 196,  e-mail: stolcova@foodnet.cz

Další informace a odkazy naleznete na internetové adrese: http://www.foodnet.cz

Zdroj:  Potravinářská komora ČR