Bezpečnost potravin

PK ČR pořádá cyklus seminářů na téma potravinové právo

Vydáno: 6. 3. 2014
Autor: PK ČR

PK ČR pořádá seminář "Novela zákona o potravinách, její dopad na konkurenceschopnost potravinářských podniků".

PK ČR pořádá cyklus informačních seminářů pro zemědělce, potravináře a pracovníky výzkumných a vzdělávacích institucí činných v zemědělské a potravinářské oblasti

Údaje uváděné na obalech potravin jsou pro spotřebitele základním zdrojem informací, aby se mohl při výběru ze širokého spektra výrobků tzv. kvalifikovaně rozhodnout. V dobách přísné regulace se potraviny vyráběly v úzkém sortimentu podle jednotných norem, takže nebylo nutné složité označování a spotřebitel nemohl, ba ani nemusel vybírat. Vstupem České republiky do Evropské unie se situace podstatně změnila a situace je v oblasti výběru mezi výrobky náročnější nejen pro spotřebitele, ale zejména pro výrobce. Evropské potravinové právo pomalu opouští právní úpravu pomocí směrnic a k zajištění svého základního cíle – bezpečnosti potravin – přechází k regulaci v jednotlivých členských státech přímo použitelnými nařízeními. Jedním z posledních je např. nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Cílem semináře je seznámit účastníky z řad provozovatelů potravinářských podniků a dalších zájmových skupin s novinkami v oblasti evropského potravinového práva. Dále pak s přístupem dozorových orgánů ke kontrole, protože i ony čelí nárokům na ně kladeným v souvislosti s kontrolou povinností uložených provozovatelům potravinářských podniků. Velmi diskutovaným tématem v souvislosti se změnami v evropské legislativě je i novela zákona o potravinách, jíž bude věnována v rámci akce nemalá pozornost.

Místa a termíny konání:
– Praha – 21.3.2014
– České Budějovice – 25.3.2014
– Ústí nad Labem – 26.3.2014
– Plzeň – 28.2014
– Brno – 1.4.2014
– Ostrava – 2.4.2014
– Liberec – 9.4.2014
– Jihlava – 16.4.2014
– Pardubice – 17.4.2014

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.
Registrace na adrese: stolcova@foodnet.cz.

Zdroj:  PK ČR