Bezpečnost potravin

Pitná voda v Brně – informace BVK pro občany

Vydáno: 16. 9. 2016
Autor: BVK

Z důvodu zjištění nízkého výskytu bakterií s mezní hodnotou v pitné vodě vyhlašují BVK pitnou vodu z Brněnské vodárenské soustavy za pitnou pouze po převaření.

Sdělení BVK (Informace pro občany):
Voda dodávaná Brněnskými vodárnami a kanalizacemi , a.s. je pitná pouze po převaření.

Vysvětlení situace a stručný popis dle dostupných informací:
Z důvodu zjištění nízkého výskytu bakterií s mezní hodnotou v pitné vodě vyhlašují Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., pitnou vodu dodávanou do vodovodní sítě zásobované z Brněnské vodárenské soustavy za pitnou pouze po převaření, a to s okamžitou platností až do odvolání.

Jako preventivní opatření byla zvýšena dávka dezinfekčního činidla dávkovaného do pitné vody, a to z 0,05 mg/l volného chlóru (standardní dávka) na 0,2 mg/l volného chloru (dle vyhlášky č.252/2004 Sb. je mezní hodnota volného chlóru 0,3 mg/l). Rovněž bylo zahájeno intenzivní proplachování páteřních řadů vodovodní sítě, které může způsobit krátkodobé zakalení dodávané vody.

Nejedná se o žádný havarijní stav ani kontaminaci fekáliemi, jedná se o zcela nepatrné překročení mikrobiálních ukazatelů s povolenou mezní hodnotou u koliformních bakterií. A to v důsledku vyšší teploty dodávné studené vody, čímž mírně klesla dezinfekční účinnost běžného zabezpečení v pitné vodě. Brněnské vodovody a kanalizace intenzivně vzorkují jednotlivé části své vodovodní sítě, výsledky těchto vyšetření budou známy v průběhu soboty 17. 9. 2016.

Vodu je proto doporučeno převařovat z důvodu předběžné opatrnosti. Po aktuálním zvýšení dezinfekčního zabezpečení očekáváme již standardní hodnoty.

Zdroj: Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně