Bezpečnost potravin

Pětileté úsilí se vyplatilo

Vydáno: 9. 3. 2015
Autor: PK ČR

Tisková zpráva PK ČR ze dne 9. 3. 2015.

Členové  Potravinářské komory ČR – Hügli Food, Nestlé Česko, Unilever, Vitana – se v roce 2009 zavázali snížit obsah sodíku ve značkových  dehydratovaných kulinářských výrobcích nejméně na úroveň poloviny doporučeného denního množství, tj. 1,2 gramu sodíku či méně, na jednu porci. Po pěti letech, které uplynuly od oznámení tohoto závazku, můžeme konstatovat, že tito členové byli ve své snaze úspěšní.

„Celkový denní příjem sodíku, zvláště soli, potravou by neměl převyšovat  2,4 g na dospělého. Tato doporučení tuzemských odborníků i Evropské komise a Světové zdravotnické organizace si uvědomujeme a iniciativa výrobců značkových kulinářských výrobků jde tímto žádoucím směrem“, řekl v roce 2009 prezident Potravinářské komory ČR Miroslav Toman. 

Na konci roku 2014 výrobci svůj závazek vyhodnotili s tím, že mu plně dostáli. Společnost Vitana v průběhu let 2009 – 2014 postupně u všech dehydratovaných značkových výrobků (více než 80 výrobků) snížila obsah soli nejméně na polovinu doporučeného denního množství, tj. 1,2 g, přičemž u 8 výrobků dále pracuje na snížení obsahu soli pod uvedenou úroveň. Od roku 2009 také začala na trh přicházet s alternativními výrobky se sníženým obsahem soli (Natur polévky, natur bujóny a kořenící směsi).

Také společnost Hügli Food s.r.o. ohlásila úspěšné splnění závazku, a to nejen na českém trhu, kde se podařilo snížit obsah sodíku na požadovanou úroveň. K výraznějšímu „odsolení“ došlo také u výrobků určených na maďarský trh.

Nestlé Česko ke konci roku oznámilo, že u naprosté většiny polévek a hotových pokrmů závazek splnilo a spotřebitel se o tom může přesvědčit na obalech výrobků, kde množství sodíku na 1 porci nepřekračuje 1,2 g (tj. 3 g soli). Některé výrobkové skupiny se již pohybují pod touto hranicí a pokračují ve stávajícím trendu sůl nadále snižovat. U instantních nudlí, které mají specifickou recepturu danou senzorickým profilem dané kategorie (kořeněné a ostré), společnost intenzívně pracuje na reformulaci receptury.

Stejně tak společnost Unilever, která ke konci roku 2014 uváděla na trh 41 produktů značky Knorr, u 37  z nich dosáhla snížení obsahu sodíku na hodnotu 1,2 g a méně na 1 porci podle závazku z roku 2009. U 3 produktů byla hodnota sodíku snížena na 1,5 g a u jednoho na 2 g. U těchto 4 produktů bude společnost i nadále usilovat o doporučené snížení sodíku v rámci zlepšování výživy a výživových hodnot vyráběných produktů, jež je součástí Plánu udržitelného rozvoje, ke kterému se společnost zavázala do konce roku 2020.

Všechny společnosti ohlásily zlepšení informování spotřebitelů a zavedení dobrovolného značení výživových údajů na 1 porci včetně uvedení % z referenční hodnoty příjmu na obalech značkových výrobků.

I přes to, že tito členové nezačínali od nuly a své individuální projekty zahájily již dříve, je tato snaha dokladem toho, že reformulace vyžadují čas a nelze je uspěchat. „Snižování obsahu kritizovaných živin je dlouhodobou záležitostí, jak z hlediska jeho dosažení ve výrobě, tak z hlediska vlivu na chuťové preference spotřebitelů“, doplnil prezident Toman. Výrobci tak splněním závazku podpořili zdravý životní styl spotřebitelů a nadále budou pokračovat ve snahách o snižování obsahu citlivě vnímaných živin ve svých výrobcích.

Zdroj:  PK ČR