Bezpečnost potravin

Petice za změnu GMO legislativy v EU

Vydáno: 26. 7. 2019
Autor: BIOTRIN

Informace organizace BIOTRIN.

Grow scientific progress: crops matter!“ je nová občanská iniciativa, která má jasný cíl: změnit GMO legislativu v EU.

Podpořit změnu může každý (dospělý) občan EU, a to prostřednictvím petice zmiňované iniciativy, která byla registrována Evropskou komisí (EK) v souladu s EU Nařízením 211/2011.

S občanskou iniciativou na evropské úrovni přišli studenti magisterského studia z osmi různých zemí EU, kteří se setkali při studiu na holandské univerzitě ve Wageningenu. Studenti, jejichž předmětem zájmu jsou bezpečnost potravin, potravinářské právo, environmentální otázky, rostlinná biologie, ekonomie a biotechnologie spojili své síly, aby donutili Evropskou komisi k akci. Proto založili výše zmiňovanou občanskou iniciativu, která byla dne 25.7.2019 registrována EK. Více o registraci a aktuálním stavu iniciativy zde.

Zástupci studentské iniciativy označují stávající GMO legislativu v EU za zastaralou; na mysli mají zejména Směrnici 2001/18. Požadují vylepšení definic i jejich další doplnění a zjednodušení schvalovacího procesu pro nové techniky šlechtění, jejichž produkty neobsahují rekombinantní DNA jako např. u transgenních organismů.

Studenti stručně a jasně vysvětlují, proč přišli s občanskou iniciativou (dokument Annex – grow scientific progress crops matter!.pdf) i sami nabízejí konkrétní návrhy na změnu EU Směrnice 2001/18 (dokument Legal draft – grow scientific progress crops matter!.pdf).

Sběr podpůrných prohlášení – podpisů občanů EU – probíhá po dobu jednoho roku (do 25.7.2020) a je potřeba získat alespoň jeden milion podpisů napříč EU. Pokud se to povede, Komise rozhodne, jaká následná opatření se ve věci učiní.

Petice studentů tak navazuje na snahu koalice 14 členských států EU změnit GMO legislativu, o které jsme informovali v předchozím článku „Členské státy chtějí novou legislativu GMO„.

Přímý odkaz na petici:
https://eci.ec.europa.eu/011/public/#/screen/home   
(k úspěšnému „podepsání“ petice on-line je potřeba číslo občanského průkazu nebo pasu)

Zdroje:
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000012
https://www.growscientificprogress.org/

Zdroj článku: BIOTRIN