Bezpečnost potravin

Pěstování geneticky modifikovaných plodin v ČR – koexistence různých forem zemědělství

Vydáno: 17. 4. 2005
Autor:

Sborník přednášek ze semináře pořádaného MZe ČR a ČZU v Praze. Dva termíny semináře: 12. dubna 2005 (Praha) a 14. dubna 2005 (Hustopeče u Brna).

Pro seminář pořádaný Ministerstvem zemědělství ČR ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze byly zvoleny dva termíny a dvě místa konání tak, aby se s danou problematikou mohla seznámit co nejširší veřejnost.

Na programu semináře byly tyto příspěvky:

 

* Geneticky modifikované organizmy a jejich uplatnění v rostlinné výrobě. Proč se pěstují geneticky modifikované plodiny? Výsledky polních pokusů.

* Vybrané agroekologické aspekty pěstování transgenních plodin

* Geneticky modifikované organizmy v ČR z hlediska zákona č. 219/2003 Sb. , o oběhu osiva a sadby

* Regulace geneticky modifikovaných organizmů v ČR a v EU

* Geneticky modifikované potravin a krmiva:

– Administrace žádostí pro geneticky modifikované potraviny a krmiva dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1829/2003

– Označování geneticky modifikovaných potravin

* Geneticky modifikované organizmy a ekologické zemědělství

* Pravidla koexistence v rostlinné produkci

 

Sborník ze semináře je k dispozici v knihovně ÚZPI.