Bezpečnost potravin

Pesticidy v potravinách: úřad EFSA zveřejnil souhrnnou zprávu

Vydáno: 8. 4. 2022
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA vydal souhrnnou zprávu EU za rok 2020.

Foto: Shutterstock

Nejnovější výroční zpráva úřadu EFSA o reziduích pesticidů v potravinách zahrnuje více než 88 000 vzorků potravin odebraných v Evropské unii v roce 2020. Analýza výsledků ukazuje, že 94,9 % vzorků spadá do zákonem povolených množství reziduí pesticidů. Z podskupiny 12 077 vzorků analyzovaných v rámci koordinovaného kontrolního programu EU (EU MACP, EU‐coordinated multiannual control programme) vyhovovalo 98,2 % vzorků zákonným limitům.

V rámci kontrolního program EU MACP se analyzují vzorky náhodně odebrané z 12 potravinářských výrobků – pro rok 2020 to byly mrkev, květák, kiwi, cibule, pomeranče, hrušky, brambory, sušené fazole, hnědá rýže, žitné zrno, hovězí játra a drůbeží tuk. Každé tři roky se odebírá vzorek ze stejného koše produktů, což znamená, že u konkrétního zboží lze identifikovat vzestupné nebo sestupné trendy.

Ze vzorků analyzovaných v koordinovaném programu EU MACP:

• 68,5 % (8 278 vzorků) vůbec neobsahovalo kvantifikovatelná množství reziduí pesticidů.

• 29,7 % (3 590 vzorků) obsahovalo jedno nebo více reziduí pesticidů v koncentracích nižších nebo rovných povoleným limitům.

• 1,7 % (209 vzorků) obsahovalo rezidua pesticidů v množství překračující zákonné maximum, a z toho 0,9 % (113 vzorků) nevyhovovalo.


Podrobné výsledky koordinovaného programu jsou k dispozici na webových stránkách úřadu EFSA v tabulkách a grafech, které lze procházet, díky čemuž jsou data dostupnější i pro laiky.

Kromě harmonizovaných a srovnatelných údajů shromážděných v rámci koordinovaného programu EU MACP, obsahuje výroční zpráva úřadu EFSA také údaje shromážděné v rámci vnitrostátních kontrolních činností prováděných jednotlivými členskými státy EU, Norskem a Islandem.

Vnitrostátní kontrolní programy jsou založeny na riziku a zaměřují se na produkty, které pravděpodobně obsahují rezidua pesticidů nebo u kterých byla v předchozích letech zjištěna porušení právních předpisů. Tyto programy poskytují důležité informace manažerům rizik, ale – na rozdíl od údajů z EU CP – neposkytují statisticky reprezentativní obrázek o úrovních reziduí pesticidů v potravinách na pultech obchodů po celé Evropě.

Výsledky monitorovacích programů jsou cenným zdrojem informací pro odhadování dietární expozice spotřebitelů v EU reziduím pesticidů. Úřad EFSA provedl v rámci analýzy výsledků posouzení dietního rizika, které naznačuje, že potravinářské komodity analyzované v roce 2020 pravděpodobně nepředstavují obavy o zdraví spotřebitelů.

Úřad EFSA zároveň navrhl řadu dalších doporučení ke zvýšení účinnosti evropských kontrolních systémů, a tím i k dalšímu zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitelů. 

Souhrnná zpráva úřadu EFSA

 

Zdroj: EFSA