Bezpečnost potravin

Pesticidy v potravinách: nejnovější informace zveřejněny

Vydáno: 13. 4. 2021
Autor: KM EFSA

EFSA zveřejnil souhrnnou zprávu EU o reziduích pesticidů v potravinách.


Foto: Shutterstock

Nejnovější zpráva týkající se reziduí pesticidů v potravinách v rámci Evropské unie je nyní k dispozici. Poskytuje informace ohledně hladin reziduí pesticidů v potravinách, které jsou běžně konzumovány v Evropské unii.

V roce 2019 bylo analyzováno celkem 96 302 vzorků, z nichž 96,1 % splňovalo zákonem povolené limity. U podmnožiny 12 579 vzorků analyzovaných v rámci kontrolního programu koordinovaného Evropskou unií (EU-coordinated control programme – EUCP) bylo 98 % v zákonných mezích.

EUCP analyzoval náhodně odebrané vzorky z 12 skupin potravinářských produktů – jablka, hlávkové zelí, hlávkový salát, broskve, špenát, jahody, rajčata, zrno ovsa, zrno ječmene, víno (červené a bílé), kravské mléko a vepřový tuk. Z těchto kontrolních odběrů bylo zjištěno, že:

  • 6 674 vzorků neboli 53 % neobsahovalo kvantifikovatelné hladiny reziduí pesticidů,

  • 5 664 vzorků neboli 45 % obsahovalo jeden nebo více reziduí pesticidů v koncentracích pod nebo rovných povoleným limitům,

  • 241 vzorků neboli 2 % obsahovala zbytky přesahující zákonné maximum, 1 % vedlo k následným právním krokům.

 

Program EUCP se zabývá podobnými typy potravinářských produktů, z čehož vyplývá, že je možné identifikovat vzestupný nebo sestupný trend u konkrétního zboží. V porovnání s rokem 2016, míra překročení poklesla u broskví (z 1,9 % na 1,5 %), u hlávkového salátu (z 2,4 % na 1,8 %), u jablek (z 2,7 % na 2,1 %) a u rajčat (z 2,6 % na 1,7 %).

Míra překročení naopak vzrostla u jahod (z 1,8 % na 3,3 %), u hlávkového zelí (z 1,1 % na 1,9 %), u vinných hroznů (z 0,4 % na 0,9 %) a u vepřového tuku (z 0,1 % na 0,3 %). U kravského mléka, stejně jako v roce 2016, nebyla zjištěna žádná překročení.

Výsledky koordinovaného programu jsou k dispozici na oficiálních webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) ve formě tabulek a grafů, díky nimž jsou údaje přístupnější a srozumitelnější i pro neodborníky.

Kromě údajů shromážděných v rámci koordinovaného programu, zpráva obsahuje také údaje shromážděné v rámci národních kontrolních činností prováděných jednotlivými členskými státy Evropské unie, včetně Norska a Islandu. Národní kontrolní programy vycházejí z rizik a zaměřují se na produkty, které mohou obsahovat rezidua pesticidů, nebo u nichž byla v předchozích letech zjištěna porušení právních předpisů. Tyto programy poskytují důležité informace manažerům rizik, ale na rozdíl od údajů z EUCP, neposkytují statisticky reprezentativní obraz o limitech reziduí pesticidů.

Jako součást analýzy, provedl EFSA hodnocení dietního rizika. Z výsledků vyplývá, že je nepravděpodobné, že by potravinářské produkty analyzované v roce 2019 představovaly problém pro zdraví spotřebitelů. Navrhuje se však řada doporučení, jak zvýšit účinnost evropských kontrolních systémů, a tím pokračovat v zajišťování vysoké úrovně ochrany spotřebitele.

Zpráva Evropské unie o reziduích pesticidů v potravinách, 2019:

 

Zdroj: EFSA