Bezpečnost potravin

Pesticidy snižují IQ dětí, varují americké vědecké studie

Vydáno: 23. 6. 2011
Autor: Mgr. Dana Koubová

Nejnovější studie amerických vědců prokazují, že pesticidy mohou ohrožovat vývoj mozku dětí a snižovat jejich inteligenci.

PRAHA (Econnect) – Nejnovější studie amerických vědců prokazují, že pesticidy mohou ohrožovat vývoj mozku dětí a snižovat jejich inteligenci. Centrum pro životní prostředí a zdraví se i proto u příležitosti Dne Země obrátilo na ministry zemědělství, zdravotnictví a životního prostředí s žádostí, aby omezili používání pesticidů ve veřejných parcích, v okolí škol, na dětských hřištích a sportovištích či v okolí nemocnic a dalších zdravotnických zařízení. Taková omezení může vláda stanovit na základě článku 12 směrnice EU o udržitelném užívání pesticidů.
„Tři americké vědecké studie, zveřejněné lékařským časopisem Environmental Health Perspectives, sledovaly hladinu vybraných pesticidů a jejich metabolitů v krvi nebo v moči matek, a také vývoj zdravotního stavu jejich dětí. Studie přinášejí důležité informace o tom, že některé pesticidy mohou negativně ovlivňovat vývoj mozku dětí už během jejich nitroděložního vývoje, což může vést ke snížení inteligence a dalších mentálních schopností dětí,“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví.
Výzkumy prováděly University of California-Berkeley, Columbia University a Mount Sinai School of Medicine. Dvě studie sledovaly několik stovek velkoměstských obyvatel New Yorku a jedna zemědělskou komunitu v Kalifornii. Výzkum byl zahájen koncem 90. let 20. století a sledoval zdravotní stav dětí od jejich nitroděložního vývoje až do věku šesti až devíti let. Výsledky studií ukazují, že vystavení pesticidů v době nitroděložního vývoje může vést u dětí k nižšímu IQ. Ministerstvo zemědělství ČR v současnosti připravuje návrh Národního akčního plánu k udržitelnému užívání pesticidů, který vychází ze směrnice EU z roku 2009. Koordinační pracovní skupina připravující akční plán se skládá ze zástupců několika ministerstev a dalších státních orgánů, Svazu měst a obcí, asociací výrobců pesticidů, zemědělských podnikatelů a organizací. Bohužel zástupci spotřebitelů nebo nevládních neziskových organizací v ní chybí. Miroslav Šuta k akci dodal: „Bohužel nemáme možnost se na přípravě plánu podílet. Proto se u příležitosti Dne Země obracíme na ministry zemědělství, životního prostředí a zdravotnictví dopisy, ve kterých je žádáme, aby akční plán kromě komerčních zájmů výrobců pesticidů a podnikatelů v zemědělství hájil také zájmy lidí vystavovaných pesticidům, zejména pak zranitelných skupin ve společnosti jako jsou těhotné ženy, děti nebo nemocní lidé.“

BIO – měsíčník pro trvale udržitelný život, 2011, č. 5, s. 9