Bezpečnost potravin

Pesticidy: EFSA zveřejnil první výsledky hodnocení kumulativních rizik pesticidů

Vydáno: 29. 4. 2020
Autor: KM EFSA

Hodnocení kumulativních rizik pesticidů pro štítnou žlázu a nervový systém


Foto: Shutterstock

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil výsledky svých dvou pilotních hodnocení rizik, která pro člověka představují rezidua většího množství pesticidů v potravinách.

Hodnocení rizik jsou zaměřena na chronické účinky na thyroidní systém (štítnou žlázu) a na akutní účinky na nervový systém – a jsou vyvrcholením víceleté spolupráce mezi úřadem EFSA a Nizozemským národním institutem pro veřejné zdraví a životní prostředí (RIVM).

Dokumenty byly dokončeny po dvouměsíčním konzultačním období, během něhož úřad EFSA obdržel hodnotnou zpětnou vazbu od různých zúčastněných stran, včetně národních institucí, akademické obce, nevládních organizací a komerčních subjektů. V Bruselu se také konalo setkání se zástupci zúčastněných stran, kde vědci úřadu EFSA vysvětlili a přesně popsali metodiku a výsledky práce.

Celkovým závěrem obou hodnocení je, že spotřebitelské riziko vyplývající z kumulativní expozice pesticidům ve stravě je, s různou mírou jistoty, pod prahem, který spouští regulační opatření pro všechny zahrnuté skupiny populace. (Další informace o použití analýzy nejistoty při hodnocení najdete v „FAQ“.)

V příštích letech bude úřad EFSA provádět hodnocení týkající se účinků pesticidů na jiné orgány a funkce těla. V současné době úřad společně s Evropskou komisí definuje komplexní prováděcí plán.

Pozadí
Látky zvažované v hodnocení byly identifikovány odborníky úřadu EFSA na pesticidy pomocí metodiky speciálně určené pro klasifikaci pesticidů do „skupin pro kumulativní hodnocení“ (a methodology specially devised for classifying pesticides into “cumulative assessment groups”).

Nařízení EU o maximálních hladinách pesticidů v potravinách (MRL) stanoví, že rozhodnutí o MRL by měla zohledňovat kumulativní účinky pesticidů, jakmile budou dostupné metody pro posuzování těchto účinků. Nařízení o uvádění pesticidů na trh navíc stanoví, že pesticidy by neměly mít na člověka škodlivé účinky – včetně kumulativních účinků.

Další informace naleznete v FAQ úřadu EFSA.

    

Zdroj: EFSA