Bezpečnost potravin

Pěkné Velikonoce

Vydáno: 16. 4. 2014
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 15. 4. 2014.

Velikonoce si u nás asi málokdo dovede představit bez kraslic a povelikonoční snídaně či večeře bez vajec na tvrdo, proto uvádíme pro zopakování, jak mají být prodávaná vajíčka označována a také uchovávána.

Kromě jakostní třídy vajec EXTRA A,  a třída A, neboli „čerstvá“, což se musí uvádět na obalu, se používá označení na vejci, a to kódem producenta: Je-li první jednička, pochází vejce od nosnic chovaných ve volném výběhu, dvojka značí nosnice z halového chovu, trojka z klecového a je-li první nula, tak jde o nosnice z ekologického chovu. Další čísla a znaky na vejcích pak na základě nařízení Komise (ES) č. 589/2008 čl. 9 (potažmo bodu 2 přílohy směrnice č. 2002/4/ES jsou – kód státu a poslední číslo je poslední čtyřčíslí registračního čísla hospodářství. Kód producenta musí být na obalu nebo uvnitř obalu vysvětlen.

Podle nařízení Komise ES č. 589/2008, článek 12, je povinné označovat i obaly. Zde musí být uvedeno číslo balírny či třídírny, třída jakosti (například „třída A“), hmotnostní skupina (XL, L, M, S, popřípadě „Vejce různých velikostí“), datum minimální trvanlivosti, údaj o podmínkách skladování, a údaje o způsobu chovu.

Vejce třídy A mají minimální dobu trvanlivosti až do 28 dní po snášce. Na obalech vajec musí být pro spotřebitele tato skutečnost vyznačena. Vejce extra A pak mají minimální trvanlivost 9 dní a musejí obsahovat údaj o datu snášky a uvedenou dobu použitelnosti, tj. plus 9 dnů (a označení extra čerstvá). Vejce musejí být dodána spotřebiteli nejpozději do 21 dnů po snášce.

Čerstvá vejce se musejí uchovávat v teplotách od 5 do 18 °C. Vejce prodávaná v tržnici, na tržišti nebo do místní maloobchodní prodejny musejí být též označena stanoveným způsobem – kódem producenta. Povinnost označovat vajíčka neplatí pro chovatele, kteří chovají méně než 50 nosnic.

Vařená a barvená vejce jsou považována za vaječný výrobek, jejich dobu spotřeby a podmínky skladování v souladu se zákonem o potravinách stanovuje sám výrobce, který garantuje i jejich jakost a zdravotní nezávadnost po celou dobu trvanlivosti. A na obalu musí být uvedeno identifikační označení výrobce.

Je-li vařené vejce skladováno při 5 až 10 °C, je bez problémů použitelné zhruba deset dní. Vařená vejce jsou potravinou určenou k přímé spotřebě, jejíž obal (skořápka) je částečně prostupný pro různé nežádoucí mikroorganismy či plísně, které mohou při nevhodném uložení nepříznivě ovlivnit jejich zdravotní nezávadnost a zkrátit dobu trvanlivosti. Pozor tedy na skladování při pokojové teplotě!

Pěkné Velikonoce!

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj:  SVS ČR