Bezpečnost potravin

Páteř není jen tak nějaká obyčejná kost

Vydáno: 14. 2. 2013
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SRS ČR ze dne 13. 2. 2013.

V jatkách v Pardubickém kraji bylo 20 kg hovězích kostí správně uloženo do nádoby s vedlejšími živočišnými produkty III. kategorie. Avšak inspektoři v nádobě objevili i část páteře s míchou, a to je tzv. SRM (specifikovaný rizikový materiál), jež je klasifikován jako vedlejší živočišný produkt I. kategorie a patří do nádoby, která je určena pro tuto I. kategorii. Krajská veterinární správa zahájila správní řízení za účelem uložení pokuty.

Dále od počátku února veterinární inspektoři zjistili pochybení v označování potravin živočišného původu, a to ve třech případech. V Plzni v prodejně chybělo označení u 38 kg hovězího masa (doklady neobsahovaly schvalovací číslo jatek, bourárny, údaje o zemi, kde se jatka a bourárna nachází, chybělo i uvedení kategorie skotu). U 2,7 kg hovězí plece v prodejně ve Zlínském kraji (Morkovice) nebyla k dispozici informace pro spotřebitele. V Liberci u 6 kg mražených kachních stehen z Francie chybělo označení v češtině. Navíc zde inspektoři zjistili 5 kg prošlého uzeného boku.

V Brně v prodejně byly zjištěny nedostatky v hygieně – prázdné nádoby na vedlejší živočišné produkty byly znečištěné a páchnoucí. I toto byl důvod uložení pokuty.

Jak je patrné, veterinární kontroly nedostatky nacházejí, sice ne mnoho, ale přece. Když se daří zachytit poměrně malá pochybení, svědčí to zajisté o schopnosti objevit a zachytit i ty větší.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj: SVS ČR