Bezpečnost potravin

PARC – Průzkum potřeb stakeholderů v oblasti sdílení informací o SSbD a vzdělávání/školení

Vydáno: 6. 9. 2023
Autor: KM EFSA

V rámci Strategie EU pro udržitelnost chemických látek a Partnerství pro posuzování rizik chemických látek (PARC) je zvažováno využití konceptu pro chemické látky a materiály „bezpečné a udržitelné ze své podstaty“ (Safe and Sustainable by Design – SSbD). 

Rádi bychom vás upozornili na online průzkum potřeb zúčastněných stran v oblasti sdílení informací a vzdělávání/školení o SSbD. Tento průzkum provádí PARC v rámci práce na úkolu 8.1 Chemické látky, materiály a výrobky bezpečné a udržitelné ze své podstaty.

Očekává se zapojení široké škály stakeholderů EFSA a aktérů, kteří pracují v oblasti působnosti průzkumu – regulačních orgánů, hodnotitelů rizik, průmyslu, malých a středních podniků, odborníků na vědu a vzdělávání atd.)  

Účast v tomto anonymním průzkumu zabere 10 až 15 minut. Průzkum může vyplnit jednotlivý odborník nebo instituce. 

Termín pro vyplnění tohoto průzkumu je 15. září 2023. Průzkum je přístupný prostřednictvím následujícího odkazu: PARC – Survey on stakeholder needs for SSbD information sharing and education/training.

Zdroj: PARC