Bezpečnost potravin

Parazitózy masného skotu – projekt

Vydáno: 21. 1. 2019
Autor: ČSCHMS

Motto čtyřletého projektu financovaného MZe je "Vaši paraziti - náš problém".

 

Vaši paraziti – náš problém“ je motto čtyřletého projektu financovaného Ministerstvem zemědělství ČR, který je určen chovatelům masného skotu a na jehož realizaci se společnými silami budou podílet VFU Brno, SVÚ Jihlava a ČSCHMS. Hlavním smyslem projektu je zlepšit poznání dopadu parazitóz na masný skot a posunout společně s chovateli úroveň péče o zdraví zvířat. Chceme provést plošný monitoring helmintóz, analyzovat rezistenci a genetickou diverzitu hlístic a především pak zabránit nárůstu rezistence, která se stává významným problémem. Budeme rádi, když nabídce věnujete pár minut pozornosti, a v případě, že se naše zájmy potkají, odpovíte vyplněním registrace, na základě které vás budeme kontaktovat.

Monitoring původců helmintóz v chovech masného skotu a analýza anthelmintické rezistence a genetické diverzity, 2019-2022

Kdo jsme a proč to děláme?

Nevelký tým našeho projektu tvoří skupina odborníků dvou institucí s dominantním postavením na poli detekce onemocnění zvířat: nositelem projektu je Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně (Ústav patologické morfologie a parazitologie Fakulty veterinárního lékařství a tým výzkumné skupiny Zoonózy CEITEC VFU) a Státní veterinární ústav v Jihlavě. Třetím partnerem je pak Český svaz chovatelů masného skotu, jehož rolí je především obousměrný kontakt s vámi, chovateli.

Proč parazitózy skotu?

Ekonomika chovu masného skotu je zatížena škálou vnějších vlivů včetně infekčních nemocí. Helmintózy skotu na pastvinách představují celosvětově významná onemocnění s negativním dopadem na zdraví zvířat a na produkci masa a na ekonomické parametry. Zatímco řada parazitů v Evropě postupně ztrácí význam, nákazy gastrointestinálními strongyly představují pro chovatele rostoucí problém z důvodu obtížně udržitelné kontroly parazitů. Nesprávné přístupy k odčervování a aktuální růst rezistentních populací gastrointestinálních strongylů hospodářských zvířat patří mezi problémy v rámci většiny zemí EU. Na rozdíl od řady virových a bakteriálních nákaz není výskyt parazitóz centrálně sledován. Jedná se přitom o velmi dynamickou problematiku odrážející změny v managementu chovů aktuální trendy v preventivním a terapeutickém podávání anthelmintik i importy zvířat ze zahraničí. Zejména v případě výskytu rezistencí a v odhadu současné nákazové situace jsou aktuální data více než žádoucí, s vysokým nárokem na jejich reprezentativnost.

Projekt a jeho cíle

Naší ambicí je reagovat na naprostý nedostatek dat z ČR cestou plošného monitoringu helmintóz v chovech masného skotu a následně provést analýzu rezistence k anthelmintikům kombinovanou s detailní analýzou genetické diverzity parazitických hlístic. Naší ambicí je změnit přístup chovatelů k helmintózám, předejít dalšímu růstu rezistence a omezit tak ekonomický dopad helmintóz a zlepšit zdravotní stav stád masného skotu tam, kde je to třeba.

Co jako chovatel získáte?

Zapojením do projektu zcela bezplatně získáte aktuální informaci o tom, jestli se vašich stádech vyskytují parazité, kteří to jsou a v jakém počtu. Samotná tato informace by vám měla říci, jak účinný je váš dosavadní antiparazitární program a jestli je účelné v něm něco měnit. V těch chovech, kde se helminti vyskytují v množstvích ovlivňujících zdraví zvířat, společně s vámi zanalyzujeme podávání anthelmintik v posledních letech a tam, kde výsledky budou ukazovat na možnost rezistence k léčivům, provedeme jednoduché testy. Na jejich základě vám budeme moci doporučit, jak a čím vaše zvířata odčervovat. Neočekáváme, že ve všech chovech bude alarmující situace a je dost možné, že po vstupním vyšetření právě vám sdělíme, že je vše v pořádku.
Jinými slovy, vy chováte krávy, krávy mají parazity a my je umíme diagnostikovat. A v případě, že nějaké parazitární onemocnění představuje ve vašich stádech potenciální problém, věříme, že umíme vám jej pomoci vyřešit.

Co od vás očekáváme?

Především váš zájem o věc, komunikaci a spolupráci. Veškerá diagnostika se provádí na základě vyšetření vzorků trusu, v průběhu projektu budeme potřebovat vaší pomoc s jejich odběrem, stejně jako informace o antiparaziticích, která jste vy a vaši veterináři v chovech používali.

Webové stránky projektu najdete na adrese www.parazitozyskotu.cz.

Jak to probíhá?

Fáze 1: vaše registrace a vstupní komunikace

– vyplníte krátkou vstupní online přihlášku na webu projektu www.parazitozyskotu.cz
– my vás budeme kontaktovat a dohodneme s vámi individuálně detaily odběru vzorků pro parazitologické vyšetření

Fáze 2: rutinní parazitologické vyšetření

– od každého z vašich stád bude potřeba odebrat příslušný počet vzorků trusu (většinou 30-60 vzorků na stádo)
– tam, kde to charakter chovu umožní, upřednostňujeme kvůli adresnější diagnostice vzorky od jednoznačně identifikovaných zvířat
– na základě počtu vašich stád/zvířat vám předem dodáme materiál na odběr trusu (sáčky, popisovače, přesnou metodiku) a přepravní obaly
– čerstvé a označené vzorky trusu předem domluveným způsobem doručíte do laboratoře
– bude provedeno komplexní parazitologické vyšetření třemi metodami detekce helmintů (tzv. flotace, sedimentace a larvoskopie)
– do 10 dnů od odběru vzorků od nás vámi preferovanou formou (email, pošta) obdržíte kompletní protokol s výsledky
– tam kde se parazité vyskytnou a kde to bude žádoucí vás budeme kontaktovat s dalšími informacemi

Fáze 3: test rezistence k anthelmintikům

– ve stádech, kde by vyšší výskyt helmintů naznačoval možnou existenci anthelmintické rezistence, s vámi a ošetřujícím veterinářem budeme konzultovat používaná antiparazitika v uplynulých 2-3 letech
– provedeme další odběry a tzv. testy FECRT, což znamená, že bude potřeba od identifikovaných zvířat znovu odebrat trus, vyšetřit jej v laboratoři, zvířata odčervit zvoleným antiparazitikem a vyšetření trusu opakovat
– v těchto situacích s vámi budeme detaily metodiky předem diskutovat a při odběrech a aplikaci anthelmintik bychom rádi asistovali a usnadnili tak dopravu materiálu do laboratoře.

Co se stane s výsledky a jak je využijeme?

Výsledky týkající se vašeho konkrétního chovu budou sdíleny jen mezi členy úzkého řešitelského týmu a vám budou bezodkladně sděleny v plném rozsahu písemnou formou. O tom, jak s nimi naložíte, budete rozhodovat jen vy sami. Výsledky s vámi budeme konzultovat a v případě vašeho zájmu společně s vámi a s vaším veterinárním lékařem najdeme pro vás optimální řešení.
Tam, kde se helminti ve stádě vyskytnou, budeme parazity z trusu zvířat izolovat a následně archivovat ve vzniklé kryobance. Ta bude k dispozici pro další výzkum jak nám, tak případným dalším zájemcům kdykoli v blízké či vzdálenější budoucnosti.
Anonymizované výsledky použijeme v rámci celkových analýz situace v České republice sdílených s MZe, data budou prezentována v odborném tisku, v rámci seminářů, které budeme pro vás a odbornou veřejnost organizovat, a na webových stránkách projektu. Výsledky budeme prezentovat v přehledech a mapách vždy pouze na úrovni vyšších správních celků tak, aby nemohly být v žádném případě spojovány s konkrétním chovem, farmou, majitelem.

Kontaktní informace:

Ing. Ilona Pšenková, Ph.D.
CEITEC VFU
Palackého 1946/1, Brno
email: ilona.psenkova@gmail.com
tel: +420 723 005 034

Vedení projektu:

Prof. MVDr. David Modrý, Ph.D., VFU Brno
MVDr. Petr Václavek, Ph.D., SVÚ Jihlava
Kamil Malát, DiS., ČSCHMS

 

Zdroj: ČSCHMS